วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

[SIAMHRM.COM :32876] ยื่นเพิ่มเติมกรณี ส่งเงินสมทบไว้ขาด

สอบถามการยื่นเพิ่มเติมเงินสมทบประกันสังคมที่ส่งไว้ขาดค่ะ
 
ตัวอย่างเช่น
เดือน ก.ค. นาย ก.มีเงินเดือน 16300 บาท ยื่นไว้ในภงด.1 จำนวน 16300 บาท
แต่ยื่นแบบเงินสมทบ ไว้เพียง 15000 (ตามฐานเงินเดือนเก่า มิ.ย.ก่อนปรับเงินเดือน)
** กรณีนี้ลูกจ้าง ยังถูกหักไว้ 750 บาท เท่าเดิมตามอัตราค่าจ้างสูงสุดที่ประกันสังคมให้หัก แม้ว่าเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไรก็ตาม
สอบถามว่า
เวลายื่นเพิ่มเติม ใช้แบบ สปส.1-10 ยื่นเพิ่มใช่หรือไม่
ถ้าใช่ ในแนบ สปส.1-10 ส่วนที่ 2  ในช่องที่ 4 ค่าจ้างที่จ่ายจริง ต้องกรอกจำนวนเงิน  ...................?  บาท
                                              ในช่องที่ 5 เงินสมทบผู้ประกันตนกรอกจำนวนเงิน = 0 ใช่หรือไม่ เพราะตอนยื่นปรกติหักไว้สูงสุดแล้ว 750 บาท
 
 
ขออีก 1 ตัวอย่างค่ะ
เดือน ก.ค. นาง ข.เงินมีเดือน 11200 บาท ยื่นไว้ในภงด.1 จำนวน 11200 บาท
แต่ยื่นแบบเงินสมทบ ไว้เพียง 11000 (ตามฐานเงินเดือนเก่า มิ.ย.ก่อนปรับเงินเดือน)
คำถามเดียวกันค่ะ
         ในช่องที่ 4 ค่าจ้างที่จ่ายจริง ต้องกรอกจำนวนเงิน  ...................?  บาท  กรอก 200 บาท ใช่หรือไม่คะ
         ในช่องที่ 5 เงินสมทบผู้ประกันตนกรอกจำนวนเงิน = 10 บาท ใช่หรือไม่คะ
 
ค่าปรับล่าช้า คิดเป็น 2 % ต่อเดือน ใช่หรือไม่
แล้วในใบปะหน้า สปส.1-10 ช่องเงินสมทบผู้ประกันตน ต้องบวกค่าปรับรวมคำนวนไปด้วย หรือทางประกันสังจะคิดค่าปรับแยกต่างหากคะ
 
 
 
        ขอบคุณค่ะ
 
 
 
 


__________ Information from ESET NOD32 Antivirus, version of virus signature database 5522 (20101011) __________

The message was checked by ESET NOD32 Antivirus.

http://www.eset.com

ไม่มีความคิดเห็น: