วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558

[JobSiam.com :59318] รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ....ตำแหน่งงานว่าง ส่วนงานทำความสะอาดค่ะ

ด่วน ..รับสมัคร...จำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงาน
สถานที่ปฏิบัติงานเขต มาบตาพุด ระยอง , บ่อวิน ศรีราชา
บริษัท ซี.ซี.คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
ตำแหน่งที่เปิดรับ มี ดังนี้
1. ผู้ควบคุมงาน (Supervisor) ด้านความสะอาด
2. พนักงานทำความสะอาด
3. พนักงานบริการอาหารและ เครื่องดื่ม
4. พนักงานล้างหลอดทดลอง
5. พนักงานชาย
6. แรงงานชาย
เชิญกรอกใบสมัครได้ที่สำนักงานเมืองใหม่มาบตาพุด ระยอง
สมัครได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันศุกร์ ในวันเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 16.00 น.
งด รับสมัคร เสาร์-อาทิตย์ นะคะ
ถึงเมืองใหม่มาบตาพุด เข้าซอยข้างธนาคารกสิกรไทย ตรงเข้ามาเกือบสุดซอย
เห็นศาลพระพรหมซ้ายมือ มองขวามือจะเห็นตึกสีส้ม เห็นป้าย บริษัท E C S สีฟ้าน้ำทะเล
เข้ามากรอกใบสมัครได้เลยค่ะที่ " จุดรับสมัครงานC C "
" แจ้งว่าพี่สาวให้มากรอกใบสมัครงาน"
C.C.Content Commercial Co.,Ltd.
พี่สาว 086–3048844 ( กรุณาติดต่อในเวลา 8.00-17.00 น.)
เรามีตำแหน่งงานว่าง..เข้าร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทชั้นนำในระยอง
แถบนิคมมาบตาพุด นิคมเอเชีย นิคมเหมราช และอื่น ๆ อีกมากมาย
อาทิ. PTT , SCG ,UBE ,MPM , BPE ,Evonik , Siam Stebilizer ฯลฯ
รับสมัคร พนักงานชาย วุฒิ ม.3 – ปวส ทุกสาขา
พนักงานหญิง วุฒิ ปวส.ทุกสาขา งานด้านธุรการ
พนักงานแม่บ้าน , จัดเลี้ยง หญิง ไม่มีวุฒิ –ปวช.
คุณสมบัติตาทตำแหน่งงาน ดังนี้
1. ผู้ควบคุมงาน (Supervisor) ด้านความสะอาด
คุณสมบัติโดยทั่วไป
1) เพศชาย และเพศหญิง อายุ 28 – 55 ปี
2) สัญชาติไทย
3) การศึกษาขั้นต่ำวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
4) มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานทำความสะอาดอย่างน้อย 3 ปี
5) กรณีเกิดความจำเป็นสามารถทำงานนอกเวลาได้
คุณสมบัติด้านทักษะ
1) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Program word, Excel ได้
2) มีความสามารถติดต่อในการติดต่อประสานงานได้ดี
คุณสมบัติด้านบุคลิกภาพและสุขภาพ
1) มีภาวะเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็ว และการสื่อสารที่ชัดเจน
2) มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคประจำตัวที่ขัดต่อการปฏิบัติงาน
3) ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา โดยเฉพาะคดีสุราและยาเสพติดทุกประเภทมาก่อน
2. พนักงานทำความสะอาด
คุณสมบัติโดยทั่วไป
1) เพศชาย อายุ 20 – 55 ปี ที่ผ่านการรับรองการเกณฑ์ทหารแล้ว
2) เพศหญิง อายุ 18 – 55 ปี
3) สัญชาติไทย การศึกษาขั้นต่ำวุฒิประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
คุณสมบัติด้านทักษะ
1) มีความรู้ความชำนาญในการใช้เครื่องมือและน้ำยาการทำความสะอาด
คุณสมบัติด้านบุคลิกภาพและสุขภาพ
1) มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไม่ทุพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคประจำตัวที่ขัดต่อการปฏิบัติงาน
2) ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา โดยเฉพาะคดีสุราและยาเสพติดทุกประเภทมาก่อน
3. พนักงานบริการอาหารและ เครื่องดื่ม
คุณสมบัติโดยทั่วไป
1) เพศหญิง อายุ 18 – 55 ปี
2) สัญชาติไทย
3) การศึกษาขั้นต่ำวุฒิ ปวช. ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
คุณสมบัติด้านทักษะ
1) มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดเตรียมและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
คุณสมบัติด้านบุคลิกภาพและสุขภาพ
1) มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไม่ทุพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคประจำตัวที่ขัดต่อการปฏิบัติงาน
2) ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา โดยเฉพาะคดีสุราและยาเสพติดทุกประเภทมาก่อน
4. พนักงานล้างหลอดทดลอง
คุณสมบัติโดยทั่วไป
1) หญิง อายุ 18-55 ปี
2) สัญชาติไทย การศึกษาขั้นต่ำวุฒิชั้นมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติด้านบุคลิกภาพและสุขภาพ
1) มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไม่ทุพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคประจำตัวที่ขัดต่อการปฏิบัติงาน
2) ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา โดยเฉพาะคดีสุราและยาเสพติดทุกประเภทมาก่อน
4. พนักงานชาย
คุณสมบัติโดยทั่วไป
1) เพศชาย อายุ 20 – 55 ปี ที่ผ่านการรับรองการเกณฑ์ทหารแล้ว
2) สัญชาติไทย
3) การศึกษาขั้นต่ำวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป
คุณสมบัติด้านบุคลิกภาพและสุขภาพ
1) มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคประจำตัวที่ขัดต่อการปฏิบัติงาน
2) ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา โดยเฉพาะคดีสุราและยาเสพติดทุกประเภทมาก่อน
คุณสมบัติด้านทักษะ
1) สามารถขับขี่รถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ได้ พร้อมมีใบอนุญาต
2) ปฏิบัติงานที่ใช้แรงงานทั่วไป ในการยก แบก เคลื่อนย้าย สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
3) มีประสบการณ์ทางด้านงานช่าง และความสามารถปฏิบัติงานซ่อมแซมได้
4) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5. แรงงานชาย
คุณสมบัติโดยทั่วไป
1) เพศชาย อายุ 20 – 55 ปี ที่ผ่านการรับรองการเกณฑ์ทหารแล้ว
2) สัญชาติไทย
3) การศึกษาขั้นต่ำประถมศึกษาที่ 6 ขึ้นไป
คุณสมบัติด้านบุคลิกภาพและสุขภาพ
1) มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง ไม่ทุพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคประจำตัวที่ขัดต่อการปฏิบัติงาน
2) ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา โดยเฉพาะคดีสุราและยาเสพติดทุกประเภทมาก่อน
คุณสมบัติด้านทักษะ
1) สามารถขับขี่รถยนต์และรถมอเตอร์ไซด์ได้ พร้อมมีใบอนุญาต
2) ปฏิบัติงานที่ใช้แรงงานทั่วไป ในการยก แบก เคลื่อนย้าย สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
3) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
ขอบคุณค่ะ

  
      
ดวงสมร  มณีตัน ( พี่สาว )
          
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

c.c.content commercial co.,ltd.
    038-609323 , 086-3048844
E-mail: Saowa888@yahoo.co.th

ไม่มีความคิดเห็น: