วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

[JobSiam.com :59369] เรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร The Super Trainer Academy Project 1

เรื่อง เรียนเชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร The Super Trainer Academy Project I : สุดยอดวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 1
เรียน ผู้บริหาร/ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล และผู้ที่สนใจทุกท่าน

         โอกาสสำหรับคนที่มีของต้องการปล่อยพลังศักยภาพ ความสามารถ ในการเป็นวิทยากรมืออาชีพมาแล้ว
หลักสูตรที่จะปรุงแต่งและสร้างให้คุณมีคุณสมบัติแห่งการเป็นวิทยากรมืออาชีพมาพร้อมกับเวทีที่จะเปิดโอกาสให้
คุณได้ใช้ความสามารถในตัว ให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ และสร้างรายได้เสริมและหลักให้กับท่าน
         
         โอกาสที่จะได้เติบโตในสายงาน โอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โอกาสที่จะทำให้คุณเป็นที่ยอมรับ
โอกาสที่จะทำให้คุณเป็นที่รู้จักในสังคมอาชีพวิทยากร และที่สำคัญโอกาสที่จะทำให้คุณได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

          มีความรู้ มีประสบการณ์ อย่าเก็บไว้ครับ นำมาพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้อื่น พัฒนาสังคม ที่สำคัญสร้างโอกาส
ให้กับตัวเองเพื่อจะได้ก้าวสู่การเป็น The Super Trainer : วิทยากรมืออาชีพ แล้วคุณจะพบว่าความสามารถความรู้ ประสบการณ์ของคุณ จะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพอย่างมาก
และโอกาสที่คุณจะได้เป็นวิทยากรในสังกัด บริษัท เดอะ คอนเทนมินาร์ คอนเฟอร์เรนซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด อีกด้วย

หลักสูตร The Super Trainer Academy Project I : สุดยอดวิทยากรมืออาชีพ รุ่นที่ 1 (รับจำจำนวนจำกัด)
              (หลักสูตร 2 วัน ได้รับวุฒิบัตร)
          - ราคาปกติ      4,500 บาทต่อท่าน (ยังไม่รวม Vat)
          - ราคาพิเศษ    4,000 บาทต่อท่าน (ยังไม่รวม Vat)
             เมื่อชำระค่าสัมมนา ภายในวันที่ 20 ก.ย. 58 และพิเศษอีกต่อ รับของสมนาคุณสุดพิเศษ
             (สงวนสิทธิ์ของมีจำนวนจำกัด) 

วิทยากรบรรยายและ Commentator
          1. อาจารย์กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)
          2. อาจารย์ณัฐฐา แนะนำ  (อ.แป๋ม)

หมายเหตุ : โปรดพิจารณารายละเอียดตามโบว์ชัวร์ที่แนบมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


Thanks & Best Regards,

KITTIPHAT  SUMANAT
กิตติพัศ  สุมนัส
อ.ปอ วิทยากร (ก้นครัว)
บริษัท เดอะ คอนเทนมินาร์ คอนเฟอร์เรนซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด
The Containminar Conference Center Co., Ltd.
Tel: 0-2006-2708, Fax: 0-2006-2708
Mobile: 08-3019-6399, 09-1886-7715
E-mail: kittiphat2006@hotmail.com, thecontainminar@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: