วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

[JobSiam.com :59380] ฟรี อบรมภายใน การพัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตปัญหาใกล้ตัว

ปัญหาคาใจที่มีมานาน ตอนนี้หลุดพ้นจากเพราะปัญหาหนี้ที่ไม่ทราบทางแก้ ได้รู้วิธีการที่ชัดเจน นุ่มลึก เข้าใจง่าย ฟังง่าย ไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้ ขอขอบคุณบริษัทที่จัดหลักสูตรให้แก่พวกเราพนักงาน นี้คือคำพูดที่พนักงานหลุดออกจากปากอีกบริษัทหนึ่ง ที่เมื่อได้เข้าอบรมหลักสูตร "การพัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตปัญหาใกล้ตัว" ทางสถาบันต้องขอโทษด้วยที่ลงข่าวประชาสัมพันธ์ล่าช้า สำหรับแผนอบรมประจำปี 2559 รีบจองคิวเข้ามาด่วน เพราะตอนนี้จองกันเข้ามาแล้วคะ
สถานบันพัฒนาองค์กรและทรัพยากมนุษย์ (สอท.) ไม่มุ่งเน้นธุรกิจแอบแฝง ไม่เน้นการบรรยายแบบโบราณเดิมๆ แล้วพบกับเราได้
พิมลณัฏฐ์  ณัทธรมานิต
089-1401379

ไม่มีความคิดเห็น: