วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

[JobSiam.com :59401] สอท. สร้างหลักสูตร เสนอตามความต้องการของบริษัท

สถาบันพัฒนาองค์กรทรัพยากรมนุษย์( สอท.) นี้เพียงหลักสูตรเดียวที่นำมาเสนอ หลักสูตร การสื่อสาร การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และการมอบหมายงาน พร้อมการทำงานให้เป็นสุข  โดยบรรยายแบบทันสมัย ไม่นั่งฟังน่าเบื่อ ไม่บรรยายตาม PPT แต่นำปัญหาของบริษัทฯนั้นมาวิเคราะห์และเรียนรู้จากภาพยนต์ ดังนั้นบริษัทของท่านต้องการอะไร แจ้งสถาบันเราได้
สถาบันพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ (สอท.)
พิมลณัฏฐ์  ณัทธรมานิต  089-1401379

ไม่มีความคิดเห็น: