วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60467] แบ่งปัน : ธรรมบรรยาย เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบ ๑๖ บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด (๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙)

เรียน ทุกท่าน

แบ่งปันธรรมบรรยาย เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบ ๑๖ บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด (๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙)  เนื้อหาเกี่ยวกับคนทำงานเช่นเคยค่ะ

ขอให้บุญรักษา ธรรมะคุ้มครอง และขออภัยมา ณ ที่นี้หากเมลนี้รบกวนท่านนะคะ 

 

Penphaka  Siraphongphan

Director

M: +66(0)81 834 4853

 

 

From: eKnowledge [mailto:eKnowledge@cel.co.th]
Sent: Wednesday, April 06, 2016 5:39 AM
To: 'eKnowledge'
Subject: ธรรมบรรยาย เนื่องในโอกาสทำบุญครบรอบ ๑๖ บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด (๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙)

 

ธรรมบรรยาย เรื่อง "ธรรมะสำหรับครอบครัวซีอีแอล"

โดย.... พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์ (สมชาย สีลธโร)

ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดชลประทานรังสฤษฏ์

 

เนื่องในโอกาส ทำบุญครบรอบ ๑๖ ปี บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด

วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักงานใหญ่ อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์

 

 

 

 

"บริษัท ซีอีแอลนี่ ปีนี้ครบ ๑๖ ย่างขึ้นปีที่ ๑๗"  ก็ถือว่าอายุนานใช้ได้เลย พนักงานสัก ๒๐๐ รักใคร่กลมเกลียวกันให้ดี เป็นครอบครัวเดียวกัน สิ่งสำคัญก็ต้องมีความรักกัน มีความซื่อสัตย์ต่อกัน

มีความจริงใจต่อกัน อยู่กันแล้วมีความสุข ไม่ต้องให้คอยระแวงซึ่งกันและกัน นายระแวงลูกน้อง ลูกน้องระแวงนาย ระแวงกันทำไม มีอะไรก็พูดกัน เราพร้อมที่จะทำงาน เราก็ตั้งใจทำงานให้มันเต็มที่

 

แน่นอนว่าทำงานจริงๆ จังๆ มันเหนื่อย เหงื่อมันต้องออกแน่นอน แต่เหงื่อที่ออกมานั้นมันคือน้ำมนต์นะ.... น้ำมนต์ที่ว่าเราไม่ได้เอาเปรียบใคร เราทำอะไร เราทำเต็มที่ เต็มตามความรู้ความสามารถ

เราไม่ทำไปบ่นไป ตั้งกลุ่มนินทาไป หน้าอย่างหลังอย่าง ถึงเวลาทำ เราก็ทำจริงมันทุกเวลา ใครจะรู้ก็ตามใจ ไม่รู้ก็ตามใจ เราก็ตั้งใจทำตามหน้าที่ นี้คือการปฏิบัติธรรม...

 

ระหว่างอยู่ด้วยกันให้ทำดีต่อกันให้ถึงที่สุด เวลาเธอออกจากที่นี่ไป เขาไม่มีโอกาสหรอกที่จะมาทำดีกับเรา หรือจะมาให้อะไรเรา เพราะฉะนั้น เวลาที่เราอยู่ร่วมกันอย่างนี้ เป็นเวลาที่ดีของเรานะ อย่าไปบอกว่าเดี๋ยวไว้วันหลังค่อยมาขอบคุณบริษัท หรือว่าไว้วันหลังค่อยมาขอบอกขอบใจคนนั้นคนนี้ที่เตือนสติ ค่อยมาขอโทษเขาดีกว่า ที่เราคิดไม่ดีกับเขา ทำไม่ดีกับเขา บางทีมันไม่มีโอกาสที่จะทำอย่างนั้นได้ เพราะเขาไม่อยู่ให้เราได้ขอโทษก็มี เขาไม่อยู่ให้เราได้ทำดีตอบแทนเขาก็มีเหมือนกัน

 

เพียงบทความบางส่วนจากธรรมบรรยาย อ่านฉบับเต็มจากไฟล์ที่แนบมานะคะ

เสียงธรรม เรื่อง "ธรรมะสำหรับครอบครัวซีอีแอล" จาก...พระครูปลัดวิมลสิริวัฒน์ (สมชาย สีลธโร)   https://youtu.be/mnE_9Jg3cps

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น: