วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ธรรมะใกล้ตัวฉบับ Lite ฉบับวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๑๘๓heading01


dungtrin avatar ฉบับที่ ๑๘๓ ศักดิ์ศรีอยู่ที่ไหน?


183 talk


ถ้าไม่เคยโดนใส่ความแรงๆ
เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนาน
ก็อาจไม่เข้าใจว่า
เกิดความเจ็บปวดได้ขนาดไหน
ใจดิ้นรนกระวนกระวายเพียงใด
อยากหาทางกู้หน้า
หรือหมกมุ่นอยากแก้แค้นเอาคืนยืดเยื้อเท่าไร


ใจคนไม่เหมือนกัน
ส่วนใหญ่พอถูกใส่ความหนักๆ
ความเจ็บใจแรงๆ
จะบีบให้ครุ่นคิดอยู่เกือบตลอดเวลา
ยิ่งแบกศักดิ์ศรีไว้หนักเพียงใด
ยิ่งเจ็บหนัก คิดหนักขึ้นเพียงนั้น


พระพุทธเจ้าก็มีศักดิ์ศรี
และเคยถูกใส่ความรุนแรงเหมือนกัน
ครั้งหนึ่ง นางจิญจมาณวิกา
มายืนใส่ความพระองค์ต่อหน้าสาวกว่า
พระองค์ทำให้นางตั้งครรภ์
ใจของพระองค์ไม่ได้ถูกต้องมลทินนั้น
กับทั้งทรงทราบว่านางก่อบาปใหญ่หลวงเพียงใด
จึงตรัสสั้นๆด้วยพระสุรเสียงเมตตาเป็นปกติว่า
"น้องหญิง เรื่องนี้มีเรารู้กันสองคนว่าความจริงเป็นอย่างไร"


อานุภาพของพระพุทธเจ้าทำให้ความจริงปรากฏเร็ว
นางจิญจมาณวิกาถูกจับได้ ณ ที่นั้นว่า
แกล้งเอาของมาผูกยัดท้อง ทำทีว่าตั้งครรภ์


ถ้าเป็นใจคนทั่วไปคงตั้งสติอยู่ไม่ไหว
แต่เป็นพระทัยของพระพุทธเจ้า
ที่เห็นศักดิ์ศรีเป็นเรื่องสมมุติ
การใส่ร้ายป้ายสีก็เป็นเรื่องสมมุติ
เรื่องสมมุติหนึ่งเกิดขึ้น เรื่องสมมุติหนึ่งดับไป
จึงไม่เกิดความหวั่นไหว
และมีวิธีพิสูจน์พระองค์เองอันทรงเกียรติ
ชวนให้ผู้อยู่ในเหตุการณ์เกิดความเลื่อมใส
และนึกอยากเข้าข้างพระองค์โดยปราศจากข้อกังขา


เมื่อถูกใส่ความ
ชีวิตไม่ได้จบตรงที่โดนใส่ความ
และไม่จำเป็นต้องจบชีวิตเพื่อพิสูจน์ตัวเอง
พวกเราอยู่ในโลกที่ผู้คนกล้าใส่ความกันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
ถ้าต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยชีวิตก็คงจบชีวิตกันหมด
แต่ถ้าพิสูจน์ตัวเองด้วยการเอาความจริงมาพูดอย่างฉลาด
หรือใช้ชีวิตอยู่กับความจริงในตนเองนานพอ
ในที่สุดคนจะเห็นความจริงที่คุณเป็นได้เอง!


ดังตฤณ
พฤษภาคม ๕๙


 

http://www.twitter.com/Dungtrin

http://www.facebook.com/Dungtrin


heading02

--

---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "ธรรมะใกล้ตัว" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ dharma-at-hand+unsubscribe@googlegroups.com
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: