วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60742] หลักสูตร The Professional In house Trainer

เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร The Professional In house Trainer ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559

ณ ห้องประชุมชั้น 3 รพ.มหาชัย 1 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ติดต่อสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ชมรม PSPAG (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา


ขอแสดงความนับถือ
กิตติพัศ สุมนัส

ไม่มีความคิดเห็น: