วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60596] ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

เ้รียน สมาชิกทุกท่าน

ทางบริษัท วิวไอซ์ (2015) จำกัด เป็นโรงงานผลิตน้ำแข็ง และน้ำดื่ม ที่อ้อมใหญ่

มีความประสงค์จะรับสมัครตำแหน่งว่าง ดังนี้

1. สมุห์บัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชี (อาวุโส)  1 อัตรา

   รับผิดชอบงานด้านบัญชี รวมถึงปิดงบได้ (ถ้าใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป  B+ ได้ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)

   จบปริญญาตรีด้านบัญชี หรือมีประสพการณ์งานด้านบัญชี 3-5 ปี ขึ้นไป

2. เจ้าหน้าที่บัญชี 2 อัตรา

   รับผิดชอบงานด้าน รับ-จ่าย /งานด้าน Stock  (ถ้าใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป  B+ ได้ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)

   จบวุฒิปวส.ด้านบัญชีขึ้นไป มีประสพการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/หัวหน้าแผนกบุคคล  1 อัตรา

   รับผิดชอบงานด้านบุคคล(งานโรงงาน)

   มีประสพการณ์ ด้านโรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษหากท่านใดสนใจ กรุณาติดต่อกลับได้ที่ 

คุณฐานิศรศักดิ์ สมานกล

บริษัท วิวไอซ์(2015) จำกัด 

โทร. 02-811-4583-4

หรือที่ อีเมล์ mr_tss@windowslive.com 

ไม่มีความคิดเห็น: