วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60381] ขอฝากประวัติสมัครงานครับผม

เรียน ท่านสมาชิกทุกท่าน


ขอรบกวนพื้นที่เมล์กรุ๊ป ขอฝากประวัติของผม เพื่อหางานใหม่ครับ


ผมชื่อนายสมภพ แก้วคง อายุ 36 ปี ชื่อเล่น บอย มีประสบการณ์การทำงานรวม 12 ปี 

แบ่งเป็นด้านฝึกอบรม 3 ปี ด้านจัดซื้อ 6 ปี และด้านวางแผนการผลิต 3 ปี


ตอนนี้กระผมทำงานอยู่ บ.แห่งหนึ่ง ที่นิคมบางปะอิน จ.อยุธยา ในตำแหน่ง Junior Assistant Manager 

เริ่มงานวันที่ 1 ก.พ. 2559 มีระยะเวลาทดลองงาน 119 วัน


เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2559 ตัวแทนฝ่ายบริหารได้แจ้งกับผมว่าทางวาจา 

ว่าผมไม่ผ่านทดลองงาน โดยให้เหตุผลว่า ผมทำงานไม่เข้ากับระบบของบริษัท

และบริษัทจะไม่จ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้าง


แต่ทางบริษํทให้ผมทำงานที่บ.นี้ ได้ถึง 28 พ.ค. 2559 โดยยังได้รับเงินเดือนอยู่ และหลังจากวันที่ 28 พ.ค. 2559 ไปแล้ว

ผมไม่สามารถมาทำงานที่ บ.แห่งนี้ต่อไปได้


ที่อยู่ของผม ปัจจุบันนี้ผม อาศัยอยู่ที่ รังสิต คลอง 9 จ.ปทุมธานี


ขอบคุณทุกท่าน ที่สละเวลาอ่านอีเมล์ฉบับนี้ครับ


ขอแสดงความนับถือ


นายสมภพ  แก้วคง (บอย)

มือถือ 08 4003 4065ไม่มีความคิดเห็น: