วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60434] Fw: จดหมายเชิิญประชุมงาน HR ( ฉบับแก้ไข)

จาก: Paradee Pienkasikam <imparadee@yahoo.com>
ส่ง: 21 มีนาคม 2559 15:29
ถึง: Paradee Pienkasikam
ชื่อเรื่อง: จดหมายเชิิญประชุมงาน HR
 
เรียน  สมาชิกกลุ่มคนทำงานบุคคล ฯ , ผู้จัดการโรงแรม, ผู้จัดการแผนกบุคคล เพื่อทราบ

   กลุ่มคนทำงานบุคคลโรงแรมและรีสอร์ท ได้จัดประชุมประจำเดือนเมษายน 2559 ขึ้นในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม โรงแรมไมค์บีช ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ( ตามเอกสารแนบ ) โดยวัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสาร อัพเดทข้อมูลงานที่เกี่ยวข้อง และได้เรียนเชิญท่านพิชิต ( จัดหางาน ) มาให้ความรู้เพิ่มเติมในการต่อบัตรแรงงานต่างด้าวที่จะหมดอายุในเดือนมีนาคม รวมถึงการเรียนรู้ และวิธีการงานบุคคล กรณีเกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง โดยวิทยากรชื่อดัง อาจารย์พงษ์พันธ์ พลเอี่ยม ( อาจารย์อั๋น ) และขอแก้ไขวันที่ยืนยันการเข้าประชุมจากวันที่ 30 เมษายน เป็นวันที่ 30 มีนาคม 2559

  จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และรบกวนตอบรับการประชุมด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
เหน่ง
081-9015109
ไม่มีความคิดเห็น: