วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60393] เชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล


เรียน   ผู้ประกอบการทุกท่าน,ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคล,ผู้สนใจทุกท่าน

เรื่อง    เชิญร่วมสัมมนาหลักสูตร พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล

ทางบริษัทขออภัยมา ณ โอกาสนี้หากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการทำงานของท่าน

 


ไม่มีความคิดเห็น: