วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60431] ตำแหน่งว่าง HR Director

ถึง พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ ทุกท่านครับ

มีท่านใดที่สนใจตำแหน่งงานระดับ Director - Human Resources and Administration ในบริษัท (มหาชน) สถานที่ทำงานแถว ถ.รามอินทรา ไหมครับ แต่ขอเรียนให้ทราบว่า จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยนะครับ

1. ด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล
- ไม่จำกัดเพศ
- อายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี
- การศึกษาระดับปริญญาโท
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งระดับบริหาร ในองค์กรขนาดไม่ต่ำกว่า 1,000 คนมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี

2. ด้านทักษะความสามารถทั่วไป
- สามารถขับรถยนต์ได้
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

3. ความสามารถในวิชาชีพ
- วิเคราะห์และออกแบบกลยุทธ์ด้าน HR ได้ด้วยตนเอง
- บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ครอบคลุมในทุกมิติของงาน HR
- มีความสามารถการบริหารด้านกฎหมายและแรงงานสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ได้ดี

ท่านใดสนใจสามารถส่งประวัติมาให้ อ.อั๋นได้เลยนะครับ 

ไม่มีความคิดเห็น: