วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60856] Fwd: ขอประชาสัมพันธ์ HROD TALK ครั้งที่ 81 (วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559)

Dear all,

Please see as below for your information krab.

Thank & best regards,

Kittiphat Sumanat
HRNT CLUB
ชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย

จาก: Wanwisa Somwat
ส่งแล้ว: วันพุธ 15 มิถุนายน 14:32
ชื่อเรื่อง: ขอประชาสัมพันธ์ HROD TALK ครั้งที่ 81 (วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559)

​เรียน   ท่านผู้สนใจทุกท่าน

 

ด้วย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (นิด้า) กำหนดจัดเสวนาทางวิชาการ HROD TALK ครั้งที่ 81 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี (นิด้า) โดยครั้งนี้ พบกับหัวข้อการเสวนาเรื่อง...

 

"ชี้ชัดการขายและการตลาดสำหรับองค์กรยุค Millennial"

 

โดย

1.  ผศ.ดร.วุฒิไกร งามศิริจิตต์    อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2.  คุณพัฒน บุญมา                ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย Grand Hyatt Erawan Bangkok

ประเด็นในการเสวนา :

1.       เทรนด์ของลูกค้าและตลาดบริการในยุค Millennials ที่ผู้บริหารและผู้ประกอบการต้องรู้

2.       การขายและการตลาดสำหรับองค์กรยุคใหม่เพื่อผลสำเร็จในระยะยาว

3.       แนวทางสร้างบุคลากรและทีมงานอย่างครบเครื่อง

 

อนึ่ง ท่านที่สนใจโปรดสำรองที่นั่งได้ ฟรี ที่ 

http://www.hrd.nida.ac.th/2015/th/seminar.php?typeID=2&viewID=24&act=view#seminar 

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ 02-727-3477

(**หาก Email ฉบับนี้รบกวนท่าน คณะต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ)

 

ไม่มีความคิดเห็น: