วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

[SIAMHRM.COM :38249] รบกวนขอตัวอย่างการเขียนหนังสือตักเตือนพนักงาน

เรียน พี่ๆ เพื่อนๆ HR ทุกท่าน

อยากจะรบกวนขอตัวอย่างการเขียนหนังสือตักเตือนพนักงาน

"กรณีพนักงานใช้สิทธิ์ลากิจ ลาป่วย และลาพักร้อนคบหมดแล้ว

แต่ยังคงมีการลางานอยู่"

จึงเรียนมาเพื่อขอตัวอย่างหรือแนวทางการทำหนังสือตักเตือน

ด้วยความเคารพ

ไม่มีความคิดเห็น: