วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

[SiamHRM.com :59794] ประกาศรับสมัครงาน

โรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์(กรุงเทพ)
ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวน 3 ตำแหน่งดังนี้.-

1. Teaching Assistant (Early Years)
2. PA to Principal
3. Marketing Officer

สนใจส่ง Resume เป็นภาษาอังกฤษ ระบุเงินเดือนที่ต้องการและ บุคคลอ้างอิงจำนวน 2 ราย มาที่ Email : personnel@sis.edu

สมศักดิ์  แตงทอง
ฝ่ายบุคคล
โรงเรียนนานาชาติเซนต์ สตีเฟ่นส์(กรุงเทพ)
โทร 02-5130270 ต่อ 138


ไม่มีความคิดเห็น: