วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

[SiamHRM.com :59835] ชี้แจงประเภทสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิก HRNT

เรื่อง  ชี้แจงประเภทสมาชิกและสิทธิประโยชน์สมาชิก HRNT
เรียน  สมาชิก HRNT

โปรดอ่านเอกสารหนังสือ ที่ HRNT.001/2558 ที่แนบมาด้วยนี้

ขอบพระคุณมากครับ

ขอแสดงความนับถือ
กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)
รักษาการประธานชมรม HRNT
From: kittiphat2006@hotmail.com
To: hr-network-thailand-club@googlegroups.com
Subject: RE: [ HR NETWORK OF THAILAND CLUB ] ข้อมูล Salary Survey 2015-2016 โดย PMAT
Date: Sat, 28 Nov 2015 18:39:51 +0700

เรียน สมาชิก HRNT และคุณรุ่งทิพย์

ทางชรมรมฯ จะเปิดรับสมัครสมาชิก มีทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้ครับ

1) สมาชิก ประเภทบุคคลธรรมดา ตลอดชีพ (สมัครครั้งเดียวเป็นได้ตลอดชีพ)
    - อัตราค่าธรรมเนียมสมาชิก 1,500 บาท จ่ายครั้งเดียว

2) สมาชิก ประเภทบุคคลธรรมดา สามัญประจำปี (ต่ออายุทุกปี)
    2.1 อัตราค่าธรรมเนียมสมาชิก 400 บาทต่อปี
          2.1.1 ต่ออายุหรือสมาชิกใหม่ ระหว่าง ม.ค.- มี.ค. ค่าธรรมเนียม 400 บาท
          2.1.2 ต่ออายุหรือสมาชิกใหม่ ระหว่าง เม.ย.- มิ.ย. ค่าธรรมเนียม 300 บาท
          2.1.3 ต่ออายุหรือสมาชิกใหม่ ระหว่าง ก.ค.- ก.ย. ค่าธรรมเนียม 200 บาท
          2.1.4 ต่ออายุหรือสมาชิกใหม่ ระหว่าง ต.ค.- ธ.ค. ค่าธรรมเนียม 100 บาท

3) สมาชิก ประเภทนิติบุคคล/สถาบัน/บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/องค์การ/ชมรมอื่น สามัญประจำปี
   3.1 อัตราค่าธรรมเนียมสมาชิก 900 บาทต่อปี
          3.1.1 ต่ออายุหรือสมาชิกใหม่ ระหว่าง ม.ค.- มี.ค. ค่าธรรมเนียม 900 บาท
          3.1.2 ต่ออายุหรือสมาชิกใหม่ ระหว่าง เม.ย.- มิ.ย. ค่าธรรมเนียม 675 บาท
          3.1.3 ต่ออายุหรือสมาชิกใหม่ ระหว่าง ก.ค.- ก.ย. ค่าธรรมเนียม 450 บาท
          3.1.4 ต่ออายุหรือสมาชิกใหม่ ระหว่าง ต.ค.- ธ.ค. ค่าธรรมเนียม 225 บาท

สมาชิกสามารถเลือกสมัครได้ ตามแต่ละประเภทครับ สนใจประเภทไหนไม่บังคับ แต่ประเด็นที่ต้องการให้ร่วมแสดงความคิดเห็นคือ
อัตราค่าธรรมเนียมสมาชิกครับ ว่าที่เสนอให้ดูเป็นตัวอย่างนั้นมัน มากไป หรือ น้อยไป หรือ เหมาะสมแล้วครับ

เบื้องต้นสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับคาดว่าจะมีให้ดังนี้ครับ
1) สิทธิสัมมนาฟรี ที่จัดโดยชมรมฯ อย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร
2) สิทธิสัมมนา ราคาสมาชิก หลักสูตร Public Training ที่จัดโดยชมรมฯ (ตามแผนการฝึกอบรมประจำปีของชมรมฯ)
3) สิทธิได้รับบริการจัดหาวิทยากร In-house Training สำหรับองค์กรที่สมาชิกทำงานอยู่ในราคาสมาชิกโดยวิทยากรสังกัดชมรมฯ
4) สิทธิเข้าร่วมกิจกรรม HRNT OUTING PLUS (คาดว่าจะจัดเดือนละครั้ง Issue ที่น่าสนใจตาม HR Trend)
5) สิทธิเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการจัดทำค่าจ้างเงินเดือน (ราคาสมาชิกหรือฟรี แล้วแต่สถานการณ์ตอนนั้น)
    และได้เข้าร่วมการสำรวจอัตราค่าจ้างเงินเดือนประจำปีสำหรับองค์กรที่สมาชิกทำงานอยู่
    (การเข้าร่วมสำรวจฯ และรายงานผลการสำรวจ สมาชิกจะมีค่าใช้จ่ายในราคาสมาชิก)
6) สิทธิการเข้าร่วมกิจกรรม CSR ที่จัดโดยชมรมฯ ภายใต้แนวคิด HR GIVING & SHARING
ึ7) สิทธิโอกาสที่จะได้รับประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิกที่มีความสามารถ
     7.1 ด้านนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
     7.2 ด้านนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
     7.3 ด้านวิทยากรผู้ทรงเกียรติ
     7.4 ด้านคน HR จิตอาสา
8) สิทธิเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาศักภาพบุคคลสายอาชีพ HR
7) สิทธิประโยชน์ส่วนลดพิเศษจากการใช้บริการ Partner ของชมรมฯ ที่จะมีขึ้นในอนาคต
     คือ บริษัท เดอะ คอนเทนมินาร์ คอนเฟอร์เรนซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้สนับสนุนที่อยู่และที่ทำการสำนักงานชมรมฯ 
8) สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต

หวังว่าสมาชิกทุกท่านจะร่วมกันขับเคลื่อนชมรม HRNT ของเรา ให้เป็นที่รู้จักในสัมคม HR และเป็นที่ยอมรับขององค์การอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ผมทำคนเดียวไม่ได้ต้องการทั้ง เพื่อนรุ่นพี่ เพื่อนรุ่นเดียวกัน เพื่อนรุ่นน้อง เพื่อนรุ่นหลาน มาร่วมสร้าง VISION MISSION COREVALUE ของ HRNT จะรออะไรอยู่ละครับ มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ
กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)
รักษาการประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย
HR NETWORK OF THAILAND CLUB (HRNT)Date: Sat, 28 Nov 2015 13:56:15 +0700
Subject: Re: [ HR NETWORK OF THAILAND CLUB ] ข้อมูล Salary Survey 2015-2016 โดย PMAT
From: boomthongdam@gmail.com
To: hr-network-thailand-club@googlegroups.com

ขอเสนอเป็นแบบ ปีต่อปี เพราะสายงานนี้เปลี่ยนงานบ่อยมาก จะมีทั้งเปลี่ยนลักษณะงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทำงาน จะได้เป็นการอัพเดทสมาชิกด้วย คร้า ทั้งนี้แล้วแต่เสียงส่วนใหญ่ค่ะ

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2558 08:19, <palita.k@universalpolybag.com> เขียนว่า:

เรียน คุณกิตติพัศ สุมนัส

ขอขอบคุณสำหรับข้อมูล Salary Survey ปี 2015-2016 มาก ๆ ค่ะ คิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน ๆ สมาชิกแน่นอน

สำหรับเรื่องของค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกชมรมฯ ส่วนตัวคิดว่าเป็นแบบสามัญประจำปี ปีละ 400 บาท ก็ดีนะคะ ต่อพร้อมต่ออายุสมาชิกค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ปาลิตา

 

From: hr-network-thailand-club@googlegroups.com [mailto:hr-network-thailand-club@googlegroups.com] On Behalf Of อ.ปอ วิทยากรก้นครัว
Sent: Thursday, November 26, 2015 4:52 PM
To: HR Network @ Thailand Club
Subject: [ HR NETWORK OF THAILAND CLUB ] ข้อมูล Salary Survey 2015-2016 โดย PMAT

 

เรียน สมาชิก HRNT

 

วันนี้มีข้อมูลดีๆ นำมาฝากสมาชิกทุกท่านเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนสำหรับปี 2559 

นั้นก็คือ การสำรวจอัตราค่าจ้างเงินเดือนประจำ ปี 2558-2559 จัดทำและสรุปผลโดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย หรือ

ที่เรารู้จักกันดีในนาม PMAT นั้นเอง และต้องให้เครดิตเพื่อนร่วมสายอาชีพคุณพี่ที่รู้จักได้ส่งข้อมูลมาให้ในไลน์ ผมเลยถือโอกาสนี้

ส่งต่อให้กับเพื่อนสมาชิก HRNT ทุกท่าน 

 

แต่ถ้าจะถามว่าขอเป็นเล่มๆ ได้มั้ยไม่มีครับ ต้องไปซื้อที่ PMAT เอานะครับ เพราะมันหลายร้อยหน้าพันหน้า คงไม่สามารถส่งให้ได้

และที่สำคัญผมเองก็ไม่มี 555 

 

ในฐานะที่ผมก็พอมีความรู้อยู่บ้างเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน อยากสอบถามสมาชิกว่าสนใจเข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดทำและปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนหรือไม่ครับ ขอเสียงโหวตหน่อยครับ ต้นปีหน้ามีเวลาจะได้จัดให้ครับ แต่มีข้อแม้ว่า อยากได้

ห้องจัดอบรมของเพื่อนสมาชิกที่สามารถจุคนได้ประมาณ 30-50 คน อยากจะขอการสนับสนุนฟรีนะครับ พอจะมีบ้างมั้ยครับ ค่าตัววิทยากรนี้

คงไม่ต้องบอกนะครับ ฟรี ฟรี ฟรี แต่อาจจะมีค่าดำเนินการที่สมาชิกที่เข้าร่วมสัมมนาคงต้องช่วยกันนะครับ เพราะว่า ชมรมฯ ไม่มีเงินครับ

หรือ บริษัท ไหนสนใจเป็นสปอร์นเซอร์ ชมรมยินดีอย่างยิ่งครับ ชมรมจะทำแบรนด์เนอร์ให้ด้วยนะครับ

 

สอบถามเพื่อนสมาชิกครับว่า ถ้าหากชมรมจะขอการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกชมรม เพื่อเอาไว้จัดอบรมและกิจกรรมต่างๆ

ของชมรม อันเป็นการให้สิทธิประโยชน์กับสมาชิก ทุกท่านเห็นอย่างไรครับ โดยแยกประเภทสมาชิก ดังนี้ครับ

     1. ประเภทบุคคล  ตลอดชีพ  ค่าธรรมเนียม   1,500 บาท (ตลอดชีวิตหรือจนกว่าจะลาออก แต่ไม่คืนเงินนะครับจ่ายครั้งเดียว)

     2. ประเภทบุคคล  สามัญประจำปี  ค่าธรรมเนียม  400 บาทต่อปี (ต่ออายุสมาชิกทุกปีพร้อมชำระค่าธรรมเนียม)

     3. ประเภทบริษัท/องค์การ สามัญประจำปี  ค่าธรรมเนียม 900 บาทต่อปี (ต่ออายุสมาชิกทุกปีพร้อมชำระค่าธรรมเนียม)

 

สมาชิกทุกท่านมีความเห็นอย่างไรกันบ้าง เสนอความคิดเห็นได้เลยครับ

 

ขอบพระคุณทุกท่านครับ

กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)

ประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย

HR Network of Thailand Club

--
ขอแสดงความนับถือ
 
กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)
รักษาการประธานชมรมและนายทะเบียน
ชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย (ค.ท.ม.ท.)
HR NETWORK OF THAILAND CLUB (HRNT)
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "HR Network of Thailand Club" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ hr-network-thailand-club+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ hr-network-thailand-club@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ http://groups.google.com/group/hr-network-thailand-club
ถ้าต้องการดูการสนทนาบนเว็บนี้ โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/msgid/hr-network-thailand-club/BAY182-W59E6A439F04FF0B8CF2CF1AD040%40phx.gbl
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout


--
ขอแสดงความนับถือ
 
กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)
รักษาการประธานชมรมและนายทะเบียน
ชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย (ค.ท.ม.ท.)
HR NETWORK OF THAILAND CLUB (HRNT)
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "HR Network of Thailand Club" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ hr-network-thailand-club+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ hr-network-thailand-club@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ http://groups.google.com/group/hr-network-thailand-club
ถ้าต้องการดูการสนทนาบนเว็บนี้ โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/msgid/hr-network-thailand-club/004201d1297a%24d4c05b20%247e411160%24%40universalpolybag.com

หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout


--
ขอแสดงความนับถือ
 
กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)
รักษาการประธานชมรมและนายทะเบียน
ชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย (ค.ท.ม.ท.)
HR NETWORK OF THAILAND CLUB (HRNT)
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "HR Network of Thailand Club" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ hr-network-thailand-club+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ hr-network-thailand-club@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ http://groups.google.com/group/hr-network-thailand-club
ถ้าต้องการดูการสนทนาบนเว็บนี้ โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/msgid/hr-network-thailand-club/CAM_gVbO9CbhpmkkEjhjYfLfe0yNTEd%2BwHH_dZTtjbYx%2BmgH1tw%40mail.gmail.com
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

--
ขอแสดงความนับถือ
 
กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)
รักษาการประธานชมรมและนายทะเบียน
ชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย (ค.ท.ม.ท.)
HR NETWORK OF THAILAND CLUB (HRNT)
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "HR Network of Thailand Club" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ hr-network-thailand-club+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ hr-network-thailand-club@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ http://groups.google.com/group/hr-network-thailand-club
ถ้าต้องการดูการสนทนาบนเว็บนี้ โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/msgid/hr-network-thailand-club/BAY182-W67424D3E0C0C28DBA76800AD020%40phx.gbl
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: