วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

[SiamHRM.com :59795] ช่วยแนะนำวิทยากร

เรียน  พี่ๆ ทุกท่าน
 
        ไม่ทราบพอจะแนะนำวิทยากรที่อบรมเกี่ยวกับความรู้ทางด้านบัญชี ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเก็บชั่วโมงบัญชีได้ 
พอจะมีแนะนำบ้างหรือไม่ครับ 
 
       ขอบคุณล่วงหน้าครับ
       พิรภพ 

ไม่มีความคิดเห็น: