วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

[SiamHRM.com :59799] ประกาศรับสมัครงาน Siam NSK Steering Systems Co.,Ltd.

Siam NSK Steering Systems Co.,Ltd.

บริษัทร่วมทุน ไทย-ญี่ปุ่น  ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย

ผลิตแกนพวงมาลัยรถยนต์  ได้รับการรับรองระบบ ISO 14001, OHSAS 18001 และระบบ ISO TS/16949

 

สวัสดิการของบริษัท

เครื่องแบบพนักงาน, อาหารกลางวัน, รถรับ-ส่งพนักงาน (ปรับอากาศ), ค่ากะ (เช้า - บ่าย 80 บาท, กะดึก 90 บาท)

ค่าเบี้ยขยัน (400, 600, 800 บาท), ของเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย, ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว

(20,000 บาท/ปี) ค่าทันตกรรม (1,000 บาท/ปี), ประกันกลุ่ม, ท่องเที่ยวประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,

เงินช่วยเหลืองานศพ (บิดา - มารดา, บุตรพนักงาน), กองทุนเงินทดแทน, ประกันสังคม,

ตรวจสุขภาพประจำปี, โบนัสและเงินขึ้นประจำปี

 

ประกาศรับสมัครงาน

1. เจ้าหน้าที่บุคคล                       จำนวน  1  อัตรา

เพศชายหรือหญิง อายุ 30 – 35 ปี (เพศชายพ้นภาระทางทหาร)

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 5 ปี

2. Procurement Staff                จำนวน  2  อัตรา

เพศชายหรือหญิง อายุ 23 – 35 ปี (เพศชายพ้นภาระทางทหาร)

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล

มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ/จัดหา Supplier Automotive Part อย่างน้อย 1 ปี

พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

3. พนักงานขับรถผู้บริหาร                       จำนวน  2  อัตรา

เพศชาย อายุ 35 – 45 ปี (พ้นภาระทางทหาร)

วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป

มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหารชาวไทยหรือชาวต่างชาติอย่างน้อย 1 ปี

พักอาศัยเขตลาดกระบัง, ถนนเกษตร-นวมินทร์หรือพื้นที่ใกล้เคียง

4. หัวหน้าส่วนควบคุมคุณภาพ                 จำนวน  1  อัตรา

เพศชาย อายุ 30 – 35 ปี (พ้นภาระทางทหาร)

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล

มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 5 ปี

5. วิศวกรควบคุมคุณภาพ (QA Engineer)              จำนวน  6  อัตรา

เพศชาย อายุ 23 – 30 ปี (พ้นภาระทางทหาร)

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล

มีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี

6. วิศวกรกระบวนการผลิต (Process Engineer)

เพศชาย อายุ 21 – 30 ปี (พ้นภาระทางทหาร)

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล

มีประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตอย่างน้อย 1 ปี

 

สามารถส่ง Resume มาได้ที่ : siriporn-h@nsk.com

ติดต่อสอบถามโทร. 038-522-343-50 ต่อ 205 คุณศิริพร

ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย 11

เลขที่ 90 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม. 36

ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

 

Siriporn  Hirunpornpithak (Miss)

Staff | Human resources

SIAM NSK STEERING SYSTEMS CO.,LTD.

90 Moo 9, Wellgrow industrial estate, Km.36 Bangna – Trad Rd,

Bangwao, Bangpakong, Chachoengsao 24130

Phone : +663 8522-343-50 ext 205 | E-mail : siriporn-h@nsk.com

Website : www.nsk.com

ไม่มีความคิดเห็น: