วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559

Fw: RE: [SiamHRM.com :60505] สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพรบส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตคนพิการ

ขอบคุณทุกๆความเห็นที่ได้นำเสนอครับ    ทั้งนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนฯคนพิการที่อยากให้เพื่อนๆสมาชิกรับทราบ  ซึ่งคัดลอกมาจาก คม ชัด ลึก ดังนี้ครับ
 

"กองทุนคนพิการ 7 พันล้าน" ใช้ทำอะไร?

   'กองทุนคนพิการ 7 พันล้าน'ใช้ทำอะไร?

     ปัจจุบันไทยมีคนพิการลงทะเบียนทั้งหมด 1.66 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นความบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวมากถึงร้อยละ 48 จำนวน 8 แสนคน อันดับ 2 ด้านการได้ยินหรือสื่อความหมาย ร้อยละ 16 จำนวน 2.7 แสนคน และอันดับ 3 ด้านการมองเห็น ร้อยละ 11 หรือประมาณ 1.8 แสนคน อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุมากที่สุด สำหรับกลุ่มคนพิการตั้งแต่กำเนิดร้อยละ  8.4 ประมาณ 1.4 แสนคน

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พบว่า ส่วนใหญ่คนพิการกว่าครึ่งหนึ่งไม่ได้เรียนหนังสือ และหากได้เรียนหนังสือก็จบเพียงชั้นประถมศึกษาร้อยละ 42 ผู้จบระดับปริญญาตรีมีเพียง 1 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

ปัญหาเด็กพิการไม่ได้เรียนหนังสือนั้น เนื่องจากการเดินทางไปโรงเรียนเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะในต่างจังหวัด แม้ว่าประเทศไทยจะมี "พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" ตั้งแต่ปี 2550 และปรับปรุงเพิ่มเติมปี 2556 ที่กำหนดไว้ในมาตรา 20 สรุปใจความได้ว่า

"ให้มีสถานศึกษาเฉพาะ หรือสถานศึกษาทั่วไปที่เหมาะสม หรือการศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับคนพิการ"

            แต่ข้อเท็จจริงนั้น เด็กพิการส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงระบบการศึกษา โดยเฉพาะครอบครัวที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หลายคนจึงมีความหวังว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะช่วยให้คนพิการมีโอกาสดีขึ้น โดยใช้เงินกองทุนสำหรับคนพิการที่สะสมได้มากถึง 7,000 ล้านบาท

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ให้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้ผลักดันนโยบายเงินอุดหนุนคนพิการรายเดือนเพิ่มจาก 500 เป็น 800 บาท แม้ว่ายังไม่ได้ครบทั่วประเทศ เพราะยังติดปัญหาเรื่องการเบิกจ่าย แต่อีกไม่กี่เดือนคนพิการจะได้ 800 บาทอย่างแน่นอน

สำหรับปัญหาเด็กพิการไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนนั้น พล.ต.อ.อดุลย์ ยอมรับว่า เป็นเพราะการเดินทางไม่สะดวก โดยกระทรวงกำลังมีโครงการส่งเสริมให้คนพิการออกจากบ้าน และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ โดยเฉพาะเส้นทางการเดินเท้า การสร้างทางลาดขึ้นลงเรือหรือท่าเรือ ส่วนรถโดยสารประจำทางได้ร่วมมือกับ กทม.และกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย เทศบาล รวมถึงมหาวิทยาลัยกว่า 10 แห่ง ให้ช่วยออกแบบเส้นทางให้คนพิการเดินทางได้สะดวก

        "มีโครงการนำร่องในพื้นที่เกาะเกร็ด แล้วขยายไปอีก 6 จังหวัดรอบนอกกรุงเทพฯ กำลังจัดหารถเมล์ชานต่ำให้รองรับคนพิการขึ้นลงได้สะดวก ปีนี้จะมีมาประมาณ 400 คัน พร้องกับปรับเส้นทางการเดินรถเมล์ 20 สาย เพิ่มป้ายสัญลักษณ์คนพิการ 1,000 จุด ปรับปรุงสะพานทางเดินสำหรับคนพิการ 11 แห่งขึ้นลงสะดวก และต่อยอดไปถึงแท็กซี่สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุด้วย เหมือนที่ประเทศอังกฤษ สามารถเข็นรถวีลแชร์ขึ้นแท็กซี่ได้เลย นอกจากนี้ยังมีเงินให้ปรับปรุงบ้านคนพิการ โดยเฉพาะพื้นบ้านและห้องน้ำ ตั้งเป้าหมายปีนี้ 2,498 หลัง ประมาณหลังละ 2 หมื่นบาท ใช้งบประมาณ 40 ล้านบาท" พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าว

นอกจากนี้ ยังมีการใช้เงินกองทุนฯ เพื่อจัดฝึกอบรมอาชีพอีก 129 ล้านบาท ปี 2558 มีผู้รับการฝึก 6,000 ราย เช่น โครงการเพาะเห็ด สานตะกร้า ทำขนม นวดแผนโบราณ ฯลฯ พร้อมด้วยเปิด "ศูนย์ออนไลน์" หรือตลาดอาชีพคนพิการ ให้ผู้พิการสามารถค้นหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองได้  โดยไม่ต้องเดินทาง

        "สุชาติ  โอวาทวรรณสกุล" สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เสนอความเห็นในฐานะ "คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการแห่งชาติ" (กพช.) ว่า ประเทศไทยมีกฎหมายช่วยให้พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหลายฉบับโดยเฉพาะเด็กที่พิการตั้งแต่กำเนิด และปัจจุบันมีเงินสะสมให้ช่วยเหลือคนพิการไม่ต่ำกว่า 7,000 ล้านบาท จาก "กองทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ" ที่ตั้งแต่ปี 2550 ตามมาตรา 23 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

"ปัญหาคือเงินกองทุนฯ มีข้อจำกัดในการใช้ เน้นเพื่อให้กู้ยืมเงินรายละไม่เกิน 4 หมื่นบาทเท่านั้น มีเงื่อนไขต้องมีคนค้ำประกัน ผ่อนชำระ 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย หรือบางครั้งก็เอาไปฝึกสอนอาชีพ จัดซ้ำๆ กันทุกปี ทั้งที่ความจริงแล้ว ควรเปิดกว้างให้เอาเงินก้อนนี้มาพัฒนาคนพิการอย่างจริงจัง โดยเฉพาะเด็กๆ ที่มีอนาคตอีกยาวไกล เช่น ให้อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์ไอทีต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกฝนอาชีพที่อยากทำในอนาคต ผมอยากเสนอให้กำหนดกติการะเบียบการใช้กองทุนใหม่ เช่น บางครอบครัวสามารถฝึกตัดเย็บเสื้อผ้าครบวงจร แล้วให้ลูกช่วยติดสติกเกอร์หรือตัดด้าย ใส่ถุง ติดกระดุม ฯลฯ แต่พอทำเสร็จไม่มีที่วางขาย เพราะไม่มีเงินไปเช่าโลเกชั่นดีๆ บางครั้งห้างสรรพสินค้าจัดที่ให้ แต่ก็เป็นมุมที่ไม่มีคนเดินผ่าน หรือหน้าห้องน้ำไกลๆ"

สุชาติ แสดงความเห็นทิ้งท้ายว่า เงินกองทุน 7,000 ล้านบาท ขณะนี้เน้นไปที่การฝากสถาบันการเงินหรือลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง เพื่อหวังได้ดอกเบี้ยให้เงินกองทุนเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่เงินก้อนนี้ควรนำมาลงทุนอย่างจริงจัง เพื่อให้คนพิการได้พัฒนาตนเองมากกว่า

        "อยากให้ลองทำโครงการไปเลย เช่น ปีนี้ลงทุน 3,000 ล้านบาท กระจายให้คนพิการทั่วประเทศเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดูว่ากลุ่มคนพิการหรือครอบครัวคนพิการได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เด็กพิการกี่หมื่นคนจะได้มีโอกาสอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เช่น จ้างครูผู้ช่Ãยในโรงเรียน สนับสนุนการรวมตัวของครอบครัวคนพิการให้มีอาชีพ ที่สามารถให้คนพิการช่วยทำได้ด้วย ไม่อยากให้คิดแค่ผลกำไรจากดอกเบี้ยของกองทุน"

ล่าสุด กลุ่มรับผิดชอบร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสิทธิคนพิการ โดยเฉพาะเด็กพิการไว้อย่างน้อย 3 มาตรา ถือเป็นอีกหนึ่งความหวังว่า คนพิการ 1.6 ล้านคนทั่วประเทศไทยจะได้รับสิทธิและมีโอกาสได้พัฒนาตัวเอง เพื่อดำรงชีวิตอย่างเท่าเทียมผู้อื่นในสังคมอย่างแท้จริง ไม่ได้เป็นเพียงนโยบายในแผ่นกระดาษเหมือนที่ผ่านมา…

 สิทธิคนพิการใน "ร่าง รธณ.ฉบับใหม่"

          มาตรา 34 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระทำมิได้

          มาตรา 46 ครอบครัวย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือจากรัฐให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นปึกแผ่นและเป็นสุข และมีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงอาหาร เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย…เด็ก เยาวชน สตรี บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคล ซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และความช่วยเหลือ ที่เหมาะสมจากรัฐ

          มาตรา 52…ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้ยากไร้ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น

 

 "สิทธิคนพิการ"

1.สิทธิรับการศึกษาฟรีตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต

2.การรักษาพยาบาล-ฟื้นฟูร่างกายฟรี

3.สิทธิมีงานทำ

4.สิทธิการใช้ประโยชน์สาธารณะ เช่น รถเมล์ รถไฟ ฯลฯ

5.สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้

6.สิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

7.สิทธิรับเบี้ยพิการเดือนละ 800บาท

8.สิทธิการใช้ล่ามภาษามือ

9.สิทธิด้านที่อยู่อาศัยรายละไม่เกิน 20,000 บาท

10.สิทธิในการไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

11.สิทธิได้รับคำปรึกษาทางกฎหมายและเงินประกันศาลฟรี


        อ่านแลัวเพื่อนๆสมาชิกคงได้รับความรู้และมาช่วยกันติดตามดูว่าการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นอย่างไรบ้างครับ


ณรงค์พล วงษ์มิตร
ผู้จัดการสำนัก
สำนักสนับสนุนงานบริการทรัพยากรบุคคลกลาง

tel.089-8376219 AIS , 083-7851888 TRUE

e-mail : narongpol.w@cpf.co.th
------------------------------------------------------------------------------------
" งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข ทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน " หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
" ม้าดี ต้องมีพยศ "


-----Forwarded by Narongpol Wongmitr/SK/TH/CPG on 04/20/2016 11:31AM -----
To: SiamHRM <siamhrm@googlegroups.com>
From: Phairoj Soponsuksathid
Sent by: siamhrm@googlegroups.com
Date: 04/05/2016 04:26PM
Subject: RE: [SiamHRM.com :60465] สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพรบส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตคนพิการ

การจ้างงานคนพิการ
 
ปัจจุบันนายจ้างต้องจ้างคนพิการในอัตราส่วน ลูกจ้าง 100 คน ต่อคนพิการ 1 คน
หากไม่มีการจ้าง หรือ จ้างไม่ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ต้องจ่ายเงินสมทบ
เท่ากัับ ค่าจ้างขั้นต่ำ x 365 วัน/คนพิการ 1 คน หรือ = 109,500.-/ปี/คนพิการ 1 คน
 

ถามว่่า......สถานประกอบการหลายแห่งเพียรพยายามที่จะจ้างคนพิการเข้ามาทำงาน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการเข้าสู่สังคม ให้คนพิการเกิดการช่วยเหลือตัวเองที่สามารถจะดำรงชีพอยู่ได้ในสังคม

 

แต่......จะมีคนพิการซักกี่คนที่สามารถ แลละ/หรือ อยากที่จะเข้าทำงานในสถานประกอบการเหล่านั้นได้

 

สถานประกบการส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการจ้างงานคนพิการเหมือนๆ กัน กล่าวคือ

 • ไม่สามารถหาคนพิการมาทำงานกับสถานประกอบการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการทีตั้งอยู่ต่างจังหวัด ยิ่งหาจ้างคนพิการยากกว่าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สุดท้ายก็ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ
 • อีกปัญาที่ประสบคือ คนพิการไม่ประสงค์ที่จะทำงานในสถานประกอบการลักษณะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม เป็นเพราะลักษณะของงานในหน้าที่ไม่สอดคล้องกับความพิการบ้างล่ะ อีกทั้งสภาพการทำงานด้วยอีกสาเหตุหนึ่ง กล่าวคืองานหนักกว่า เหนื่อยกว่า การได้รับสัมปทาน โดยเฉพาะการขายสลากกินแบ่งในห้างสรรพสินค้า ซึ่งต้องยอมรับว่างานสบายกว่า นั่งเฉยๆ ภายใต้สภาพแวดล้อม Air-Condition ผิดกับภาคอุตสาหกรรม หรือภาคเกษตร (ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ) หรืองานแม่บ้านตามสถานประกอบการต่างๆ

 

แล้วไงต่อล่ะครับ

สถานประกอบบการไม่มีทางเลือกให้เลือก ไม่ใช่ไม่อยากจ้างคนพิการ แต่ไม่มีคนพิการมาให้จ้าง สุดท้ายก็ต้องจ่ายเงินสมทบเข้าากองทุน 109,500บาท/ปี/คนพิการ 1 คน (10 คนก็ล้านกว่า)

มีทางเลือกอื่นๆ อีกไหมครับ?

ผมเห็นด้วยที่ควรจะมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

คนพิการที่มีความเพียร มีความสามารถ ทีทักษะ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูและได้รับการช่วยเหลืออจากสัมคมเป็นอย่างยิ่งครับ

 

 

With Best Regards,

Phairoj Soponsuksathid
086-382-8433


From: sandyyjaa@gmail.com
Subject: Re: [SiamHRM.com :60464] สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับพรบส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตคนพิการ
Date: Tue, 5 Apr 2016 14:12:56 +0700
To: siamhrm@googlegroups.com

การจ้างงานคนพิการ
1 คนพิการที่ไม่เหมาะกับการทำงาน เช่นธุรกิจการบริการ เอาคนพิการมาทำงานรับบริการลูกค้าไม่ได้ ทำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการมีความรู้สึกหดหู่
จะให้ทำงานส่วนหลังบ้าน คนพิการก็ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ
2 คนพิการ เลือกงาน ชอบทำงานนั่งอยู่กับที่ ไม่ชอบสมาคม ไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเลยเป็นบุคคลโดดเดี่ยวในองค์กร 
3 การให้สัมประทานกับคนพิการ ในการมาขายสินค้าในสถานประกอบการ ก็ไม่สามารถทำได้กับทุกธุรกิจ 
4 เงินสมทบเข้ากองทุนคนพิการ สถานประกอบการจะรู้ได้อย่างไร ว่า เงินที่จ่ายคนละ แสนกว่าบาทต่อปี ต่อ 1 คน คนพิการจะได้อะไร 
5 น่าจะเป็น ลักษณะ คนพิการที่ขึ้นทะเบียนไว้ แล้วไม่สามารถออกมาทำงานได้ แล้วให้สถานปรกอบการ จ่ายเป็นเงินเดือน ให้คนพิการนั้นๆ เดือนละ 50% ของอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ เพื่อให้คนพิการนั้น มีเงินหมุนเวียนไว้ใช้ ต่อการดำรงชีพ โดนจ่ายเป็นรายเดือน แบบนี้ คนพิการจะได้รับประโยชน์จากเงินก้อนนี้จริงๆ และ 50% ที่เหลือ จึงค่อยจ่ายเข้ากองทุนฯ แบบนี้ ทางกองทุนก็มีเงินส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาศักยภาพคนพิการคนอื่นๆ และ คนที่ มีรายชื่อทำงานแล้ว ทางกองทุนก็ไม่ต้องจ่ายเบี้ยคนพิการรายเดือน 

ส่งจาก iPhone ของฉัน

เมื่อ 1 เม.ย. 2559 เวลา 09:03 thanawat <thanawat@mmp.co.th> เขียน:

ขอแสดงความเห็นนะครับ
1. ทางคนพิการบางคนอยากมาทำงานในสถานประกอบการ แต่เดินทางไม่สะดวก  ประเทศเรายังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกการขนส่งสาธารณะเหมือนต่างประเทศที่เรา ไป copy กฎหมายเขามา
2. คนพิการที่ไม่อยากทำงานกับสถานประกอบการ หากมาเป็นคนงานต้องใช้สิทธิประกันสังคม ซึ่งคนพิการชอบเพราะมีบำนาญ แต่ไม่ชอบเรื่องการรักษาพยาบาล เพราะสิทธิการรักษาพยาบาลคนพิการดีกว่า

สรุปทางหน่วยงานราชการอยากได้เงินจากสถานประกอบการมากกว่า คนพิการไม่ได้ต้องการความเห็นใจ  ความสงสาร แต่เขาอยากเป็นส่วนหนึ่งในสังคม  ทางคนพิการมีทักษะ ความสามารถ ในบางเรื่องดีกว่าคนปกติ

ขอบคุณครับ

ธนวัฒน์

On 03/31/2016 04:49 PM, narongpol.w@cpf.co.th wrote:
เพื่อนสมาชิกทุกท่าน
 
         ขอทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการ พรบ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือควรมีการ ปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างครับ 

ณรงค์พล วงษ์มิตร
ผู้จัดการสำนัก
สำนักสนับสนุนงานบริการทรัพยากรบุคคลกลาง

tel.089-8376219 AIS , 083-7851888 TRUE

e-mail : narongpol.w@cpf.co.th
------------------------------------------------------------------------------------
" งานคือชีวิต ชีวิตคืองาน บันดาลสุข ทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน " หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
" ม้าดี ต้องมีพยศ "

=====================================

IMPORTANT. This e-mail is intended solely for the recipient(s) name above.
If you are not the intended recipient, any type of your use is prohibited.  Any
information, comment or statement contained in this e-mail, including any
attachments (if any)  are those of the author and are not necessarily endorsed by
Charoen Pokphand Foods PCL (CPF).  CPF shall, therefore,  not be liable or
responsible for any of such contents, including damages resulting from any virus
transmitted by his e-mail.
--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout


--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout


--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลค╣ทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

=====================================  IMPORTANT. This e-mail is intended solely for the recipient(s) name above.  If you are not the intended recipient, any type of your use is prohibited. Any  information, comment or statement contained in this e-mail, including any  attachments (if any) are those of the author and are not necessarily endorsed by  Charoen Pokphand Foods PCL (CPF). CPF shall, therefore, not be liable or  responsible for any of such contents, including damages resulting from any virus  transmitted by his e-mail.

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: