วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

Re: ตอบกลับ: ตอบกลับ: [SiamHRM.com :60569] กรณีทำผิดซ้ำคำเดือน

ถ้าเป็นคำสั่งต้องปฏิบัติแล้วละครับจะไม่มีอะไรโต้แย้ง
หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าผิดระเบียบฝ่าฝืนคำสั่งประกาศ
หรือคำสั่งผู้บังคับบัญชา ต้องไปดูที่ระเบียบ เราก็ออกใบเตือนได้ครับ
การมากลับคำทีหลังเป็นเรื่องที่ไม่ตรงไปตรงมาอยู่แล้ว
และอีกอย่างการขอย้ายตัวเองส่วนมากถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาจะทำให้นะครับ
การย้านส่วนมากย้ายด้วยความเหมาะสม เช่นการปรับหน้าที่ดีขึ้น
หรือปรับเพราะมีการอื่นๆ
หรือปรับเพราะลงโทษปรับลงโทษส่วนมากก็เอามาที่บุคคล
ที่คุณยอมถือให้มากแล้ว แต่จะมาขอต่อลองเพิ่มขึ้นจะมากเกินไป
(พอเรายอมก็จะขอมากขึ้น)

เมื่อ 29/4/59, 'ดวงสมร รัตนจันทา' via บริหารทรัพยากรมนุษย์
<siamhrm@googlegroups.com> เขียนว่า:
> ใช่เลยค่ะ อาจารย์เรานำเสนอผู้บริหาร
> เพราะพนักงานเป็นผู้ร้องขอปรับเปลี่ยนด้วยตนเองเเต่เมื่อดำเนินการเสร็จทุกขั้นตอน
> จนถึงสุดท้าย พนักงานกลับปฏิเสธ ที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่ตัวเองร้องขอ
> ฝ่ายที่เสนอขอให้ เสียภาพลักษณ์ ขาดความน่าเชื่อถือ
> ลดเครดิตตัวเองไปเลยค่ะ ขอบคุณค่ะ
>
>
> ดวงสมร มณีตัน ( พี่สาว )
> ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
> c.c.content commercial co.,ltd.
> 038-609323 , 086-3048844
> E-mail: Saowa888@yahoo.co.th
>
> ในวันที่ วันศุกร์ที่, 29 เมษายน 2016 12:01, Anuwat Ap <ap2512@gmail.com>
> เขียน:
>
>
> การโอนย้ายหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งต้องไปดูในสัญญาครั้งแรกและระเบียบที่ออกไว้สดุท้าย
> ก่อนจะปรับต่างๆต้องตกลงกันด้วยวาจาและทำเป็นหนังสือรับทราบแล้วนำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม
> ตามที่ท่านได้ปรึกษามาผู้มีบริหารลงนามคงต้องเป็นไปตามนั้น
> จะถูกผิดอยู่ที่ตกลงกันและบันทึกนำเสนอ
> หากนำเสนอไปแล้วมาแก้ไขใหม่ทางบุคคลจะโดนตำหนิในเรื่องการทำงานไม่รอบครอบ
> ต่อไปก็ขาดความหน้าเชื่อถือทั้งพนักงานและผู้บริหาร
>
> เมื่อ 29/4/59, 'ดวงสมร รัตนจันทา' via บริหารทรัพยากรมนุษย์
> <siamhrm@googlegroups.com> เขียนว่า:
>> เรียน ท่านผู้รู้ทุกท่าน
>> รบกวนสอบถาม หน่อยนะ กรณี
>> ที่พนักงานที่ดำรงตำแหน่ง ขอย้ายตัวเอง
>> เพื่อไปทำงานในตำแหน่งที่ความรับผิดชอบน้อยลงทางบริษัท ไม่ลดเงินเดือน
>> เเต่ลดในส่วนของค่าน้ำมัน เพื่อให้เหมาะสมกับงานที่จะรับผิดชอบ
>> เเต่พนักงานไม่เห็นด้วย ต้องการทำงานที่ความรับผิดชอบน้อยลง
>> เเต่สวัสดิการคงเดิมเเละทางผู้บริหารได้เซ็นอนุมัติเเต่งตั้ง
>> เเละออกคำสั่งไปแล้ว โดยให้เริ่มงานตามที่ร้องขอมาตั้งเเต่วันที่ 1 พ.ค.นี้
>> กรณีนี้ หากพนักงานไม่ปฏิบัติตาม เราจะเอาผิดได้หรือไม่
>> ในฐานที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
>>
>> รบกวนด้วยค่ะ
>>
>> หมายเหตุ : พนักงานท่านนี้ มีปัญหาในลักษณะนี้เป็นประจำ
>>
>> ขอบคุณค่ะ
>>
>>
>> ดวงสมร มณีตัน ( พี่สาว )
>> ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
>> c.c.content commercial co.,ltd.
>> 038-609323 , 086-3048844
>> E-mail: Saowa888@yahoo.co.th
>>
>> ในวันที่ วันศุกร์ที่, 29 เมษายน 2016 9:15, Phairoj Soponsuksathid
>> <phairoj_s@hotmail.com> เขียน:
>>
>>
>> <!--#yiv2728127137 .yiv2728127137hmmessage
>> P{margin:0px;padding:0px;}#yiv2728127137
>> body.yiv2728127137hmmessage{font-size:12pt;font-family:Calibri;}-->เรียน
>> คุณสุพัตรา
>>
>> ขอร่วมแสดงความคิดเห็นดังนี้ครับ
>>
>> เรียนตรงๆ ว่าคำถามที่ถามมานั้น
>>
>> หากตอบในข้อกฎหมายแล้ว สามารถนำเอามาตรา 119 (4)
>> แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน หรือข้อบังคับในการทำงานมาบังคับใช้
>> ดำเนินการได้เลย ไม่ว่าจะเตือนเป็นหนังสือซ้ำอีก
>> จนถึงขั้นเลิกจ้าง แต่ต้องระบุด้วยนะครับว่าเป็นการกระทำความผิดซ้ำคำเตือน
>> ซึ่งพนักงานได้เคยกระทำความผิดซ้ำ และ/หรือ ลักษณะความผิดเดียวกันนี้
>> และได้รับการเตือนทางวินัยเป็นหนังสือ แล้วเมื่อวันที่...........
>> แต่พนักงานก็มิได้ปรับปรุุงแก้ไข ยังคงกระทำความผิดซ้ำอยู่เป็นประจำ
>> จึงลงโทษด้วยการ.......
>>
>> ส่วนเรื่องการลงโทษด้วยการพักงาน นั้น พรบ. ไม่ได้บัญญัติไว้
>> จะต้องไปดูในข้อบังคับในการทำงานว่ามีการระบุไว้หรือไม่
>> ถ้าไม่ได้มีการระบุไว้
>> จะลงโทษด้วยการพักงานโดยไม่ได้
>>
>> กรณีที่พนักงานกระทำความผิดซ้ำคำเตือน
>> เราคงจะมาดูในข้อกฎหมายหรือข้อบังคับในการทำงานเพียงอย่างเดียวไม่ได้ 100%
>> ควรที่จะพิจารณาจากรายละเอียดองค์ประกอบของลักษณะการกระทำความผิดและเจตนาของการกระทำด้วยว่าเป็นอย่างไร
>> มีความเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่ มากน้อยอย่างไร
>>
>> อีกประะเด็นหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณาด้วยว่า
>> การกระะทำความผิดของพนักงานนั้นเเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร และอย่างไร
>> เช่น
>>
>> - พนักงานมาทำงานสายเป็นประจำ กรณีนี้เป็นพฤติกรรมส่่วนตัวของพนักงาน
>> ซึ่งพนักงานต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและปรับปรุงพฤติกรรมด้วยตนเอง
>> - หากเป็นเรื่องของรายละเอียดของการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด
>> ควรที่จะต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วย เช่น เมื่อกระทำความผิดครั้งแรกนั้น
>> ได้มีการตักเตือนไปแล้วไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือ เป็นหนังสือก็ตาม
>> ได้มีการอธิบาย
>> ชี้แจง แนะนำงาน สอนงานด้วยหรือไม่ หรือว่าเพียงแต่เตือน
>> แต่ไม่ได้บอกว่าทำอย่างไรจึงจะถูกต้อง
>>
>> การที่พนักงานกระทำความผิด
>> ผู้บังคับบัญชาควรที่จะใช้มาตรการให้คะแนะนำปรึกษาเป็นมาตรการอันดับแรกมาใช้เป็นมาตรการดำเนินการทางวินัย
>> เพื่อให้โอหาสแก่พนักงานผู้กระทำควาามผิดนั้นได้แก้ไขแและปรับปรุงให้ดีขึ้น
>> และเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดเดียวกัน และ/หรืออ
>> ลลักษณะความมผิดเดียวกันเช้นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
>>
>> With Best Regards,
>> Phairoj Soponsuksathid
>> From: supattra@technoresin.com
>> To: siamhrm@googlegroups.com
>> Subject: RE: [SiamHRM.com :60561] กรณีทำผิดซ้ำคำเดือน
>> Date: Fri, 29 Apr 2016 08:20:54 +0700
>>
>> <!--#yiv2728127137 .yiv2728127137ExternalClass
>> p.yiv2728127137ecxMsoNormal,
>> #yiv2728127137 .yiv2728127137ExternalClass li.yiv2728127137ecxMsoNormal,
>> #yiv2728127137 .yiv2728127137ExternalClass div.yiv2728127137ecxMsoNormal
>> {font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman", "serif";}#yiv2728127137
>> .yiv2728127137ExternalClass a:link, #yiv2728127137
>> .yiv2728127137ExternalClass span.yiv2728127137ecxMsoHyperlink
>> {color:blue;text-decoration:underline;}#yiv2728127137
>> .yiv2728127137ExternalClass span.yiv2728127137ecxMsoHyperlinkFollowed
>> {color:purple;text-decoration:underline;}#yiv2728127137
>> .yiv2728127137ExternalClass p {font-size:12.0pt;font-family:"Times New
>> Roman", "serif";}#yiv2728127137 .yiv2728127137ExternalClass
>> span.yiv2728127137ecxEmailStyle18 {font-family:"Calibri",
>> "sans-serif";color:#1F497D;}#yiv2728127137 .yiv2728127137ExternalClass
>> .yiv2728127137ecxMsoChpDefault {font-family:"Calibri",
>> "sans-serif";}#yiv2728127137 .yiv2728127137ExternalClass
>> div.yiv2728127137ecxWordSection1
>> {}-->ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับคำแนะนำค่ะสุพัตรา From: siamhrm@googlegroups.com
>> [mailto:siamhrm@googlegroups.com] On Behalf Of Law Office
>> Sent: Thursday, April 28, 2016 9:50 PM
>> To: siamhrm@googlegroups.com
>> Subject: Re: [SiamHRM.com :60559] กรณีทำผิดซ้ำคำเดือน เรียนคุณสพุภัทรา
>> ครับ ตามกฎหมายแล้ว การกระทำความผิดซ้ำคำเตือนในลักษณะเดียวกันตามมาตรา 119
>> (4)
>> สามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยอย่างไรก็ตาม
>> ให้ดูที่ข้อบังคับการทำงานด้วย
>> (ตามที่คุณอนุวัฒน์แนะนำ)ว่าข้อบังคับการทำงานกำหนดขั้นตอนการเลิกจ้างไว้อย่างไรครับ
>> ปนิธิ เมื่อ
>> 26 เมษายน 2559 17:55, Anuwat Ap <ap2512@gmail.com>
>> เขียนว่า:ทำตามขั้นตอนการลงโทษ ตามกฏระเบียบข้อบังคับบริษัทครับ
>>
>>
>> เมื่อ 26/4/59, Supattra <supattra@technoresin.com> เขียนว่า:
>>> เรียน ทุกท่าน
>>>
>>> พนักงานทำงานในหน้าที่ผิดและได้รับหนังสือเตือนแล้วและยังคงคำผิดในเรื่องเดี่ยวกันอีกเป็นประจำช่วงในระยะเวลา
>>> 1 เดือน ควรลงโทษต่อไปอย่างไรดีค่ะ ออกหนังสือเตือน พักงานได้ไหม
>>>
>>> สุพัตรา
>>>
>>> --
>>> - โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
>>>
>>> แนะนำ :
>>>
>>> - http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G
>>> ฟรี
>>> (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
>>>
>>> http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
>>>
>>> http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
>>>
>>> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>>
>>> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์
>>> ประเทศไทย"
>>> - หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
>>> - หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
>>> siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
>>> - หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
>>> http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
>>> - เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท
>>> และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
>>> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>> ---
>>> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม
>>> "บริหารทรัพยากรมนุษย์"
>>> ของ Google Groups
>>> หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
>>> โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
>>> หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
>>> กรุณาเข้าสู่กลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
>>> หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม กรุณาดูที่
>>> https://groups.google.com/d/optout
>>>
>>
>> --
>> - โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
>>
>> แนะนำ :
>>
>> - http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี
>> (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
>>
>> http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
>>
>> http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
>>
>> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>
>> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์
>> ประเทศไทย"
>> - หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
>> - หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
>> siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
>> - หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
>> http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
>> - เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท
>> และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
>> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>> ---
>> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม
>> "บริหารทรัพยากรมนุษย์"
>> ของ Google Groups
>> หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
>> โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
>> หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
>> กรุณาเข้าสู่กลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
>> หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม กรุณาดูที่
>> https://groups.google.com/d/optout --
>> - โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
>>
>> แนะนำ :
>>
>> - http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี
>> (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
>>
>> http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
>>
>> http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
>>
>> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>
>> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์
>> ประเทศไทย"
>> - หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
>> - หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
>> siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
>> - หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
>> http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
>> - เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท
>> และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
>> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>> ---
>> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม
>> "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
>> หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
>> โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
>> ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
>> โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
>> หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout
>> --
>> - โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
>>
>> แนะนำ :
>>
>> - http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี
>> (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
>>
>> http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
>>
>> http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
>>
>> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>
>> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์
>> ประเทศไทย"
>> - หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
>> - หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
>> siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
>> - หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
>> http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
>> - เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท
>> และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
>> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>> ---
>> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม
>> "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
>> หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
>> โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
>> ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
>> โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
>> หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout
>> --
>> - โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
>>
>> แนะนำ :
>>
>> - http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี
>> (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
>>
>> http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
>>
>> http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
>>
>> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>
>> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์
>> ประเทศไทย"
>> - หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
>> - หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
>> siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
>> - หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
>> http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
>> - เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท
>> และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
>> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>> ---
>> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม
>> "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
>> หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
>> โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
>> ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
>> โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
>> หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout
>>
>>
>>
>>
>> --
>> - โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
>>
>> แนะนำ :
>>
>> - http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี
>> (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
>>
>> http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
>>
>> http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
>>
>> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>
>> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์
>> ประเทศไทย"
>> - หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
>> - หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
>> siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
>> - หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
>> http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
>> - เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท
>> และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
>> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>> ---
>> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม
>> "บริหารทรัพยากรมนุษย์"
>> ของ Google Groups
>> หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
>> โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
>> หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
>> กรุณาเข้าสู่กลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
>> หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม กรุณาดูที่
>> https://groups.google.com/d/optout
>>
>
> --
> - โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
>
> แนะนำ :
>
> - http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี
> (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
>
> http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
>
> http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์
> ประเทศไทย"
> - หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> - หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
> siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
> - หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
> http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
> - เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท
> และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> ---
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์"
> ของ Google Groups
> หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
> โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
> หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> กรุณาเข้าสู่กลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
> หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม กรุณาดูที่ https://groups.google.com/d/optout
>
>
>
>
> --
> - โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
>
> แนะนำ :
>
> - http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี
> (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
>
> http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
>
> http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์
> ประเทศไทย"
> - หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> - หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
> siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
> - หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
> http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
> - เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท
> และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> ---
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์"
> ของ Google Groups
> หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
> โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
> หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> กรุณาเข้าสู่กลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
> หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม กรุณาดูที่ https://groups.google.com/d/optout
>

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -

แนะนำ :

- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)

http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด

http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
กรุณาเข้าสู่กลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม กรุณาดูที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: