วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2559

ตอบกลับ: ตอบกลับ: Re: ตอบกลับ: Fwd: [SiamHRM.com :60529] กลุ่ม ไลน์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ท่านใดอยากเข้าเพิ่มเติมตอนนี้เปิดให้อีกรอบนะครับ ส่ง ไอดี มาได้เลย

ขอร่วมกลุ่มด้วยครับ
ID.0942744855ส่งจากสมาร์ทโฟน Samsung Galaxy ของฉัน


-------- ข้อความดั้งเดิม --------
จาก: "นฤทัย ชุ่มทรวง (น้องเล็ก)" <naruthai@ktw.co.th>
วัน​ที่: 20/4/2016 20:32 (GMT+07:00)
ถึง: siamhrm@googlegroups.com
เรื่อง: Re: ตอบกลับ: Re: ตอบกลับ: Fwd: [SiamHRM.com :60518] กลุ่ม ไลน์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ท่านใดอยากเข้าเพิ่มเติมตอนนี้เปิดให้อีกรอบนะครับ ส่ง ไอดี มาได้เลย

ktwline20


----- Original Message -----
From: "Arthit Thongkum" <hrbkk02@gmail.com>
To: "บริหารทรัพยากรมนุษย์" <siamhrm@googlegroups.com>
Sent: Wednesday, April 20, 2016 9:25:46 AM
Subject: Re: ตอบกลับ: Re: ตอบกลับ: Fwd: [SiamHRM.com :60507] กลุ่ม ไลน์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ท่านใดอยากเข้าเพิ่มเติมตอนนี้เปิดให้อีกรอบนะครับ ส่ง ไอดี มาได้เลย

ขอเข้าด้วยคนครับ c.christ


เมื่อ วันอังคารที่ 19 เมษายน ค.ศ. 2016 17 นาฬิกา 53 นาที 09 วินาที UTC+7,
doctorgolf...@hotmail.com เขียนว่า:
>
> ขอเข้าด้วยคนคับ
> dr.golfsittha2
>
> ขอบคุณมากคับ
>
>
>
> ส่ง​จาก Samsung ​Mobile
>
>
>
> -------- ข้อ​ความ​ดั้ง​เดิม --------
> จาก: Kim & Ao <ao.war...@gmail.com <javascript:>>
> วัน​ที่: 19/04/2016 16:48 (GMT+07:00)
> ถึง: siamhrm <sia...@googlegroups.com <javascript:>>
> เรื่อง: Re: ตอบกลับ: Fwd: [SiamHRM.com :60500] กลุ่ม ไลน์
> ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ท่านใดอยากเข้าเพิ่มเติมตอนนี้เปิดให้อีกรอบนะครับ ส่ง
> ไอดี มาได้เลย
>
>
> ขอเข้ากลุ่มด้วยนะค่ะ ID line: warapornao
>
> เมื่อ 12 ธันวาคม 2558 14:46, 'ธารมิกา จุลาภา' via บริหารทรัพยากรมนุษย์ <
> sia...@googlegroups.com <javascript:>> เขียนว่า:
>
> > สวัสดีค่ะ
> >
> >          ขอเข้ากลุ่มด้วยคนค่ะ   ID LINE : chu.tara
> >
> >
> >
> > ในวันที่ วันเสาร์ที่, 12 ธันวาคม 2015 12:56, saruda C <
> > saruda...@gmail.com <javascript:>> เขียน:
> >
> >
> > ขอเข้ากลุ่มค่ะ
> > ID Line  saruda5654
> >
> >
> >
> >
> > ---------- จดหมายที่ถูกส่งต่อ ----------
> > จาก: *สุนิสา น้ำฟ้า* <sunisa...@hotmail.com <javascript:>>
> > วันที่: 10 ธันวาคม 2558 11:19
> > เรื่อง: RE: [SiamHRM.com :59896] กลุ่ม ไลน์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
> > ท่านใดอยากเข้าเพิ่มเติมตอนนี้เปิดให้อีกรอบนะครับ ส่ง ไอดี มาได้เลย
> > ถึง: siamhr <sia...@googlegroups.com <javascript:>>
> >
> >
> > ด้วยคนคะ
> > ID Line::  aoh_nham
> >
> > ขอบคุณค่ะ
> >
> > > Date: Wed, 9 Dec 2015 05:22:24 +0700
> > > Subject: Re: [SiamHRM.com :59883] กลุ่ม ไลน์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
> > ท่านใดอยากเข้าเพิ่มเติมตอนนี้เปิดให้อีกรอบนะครับ ส่ง ไอดี มาได้เลย
> > > From: nitta...@gmail.com <javascript:>
> > > To: sia...@googlegroups.com <javascript:>
> >
> > >
> > > ขอเข้าด้วยคนคะ
> > >
> > > On 12/9/15, ภัคนันท์ ชาติพฤกษพันธุ์ <pakkan...@gmail.com <javascript:>>
> wrote:
> > > > ขอเข้าด้วยคนคะ ไลน์ pakkanan.cha
> > > > เมื่อ 8 ธ.ค. 2015 21:40 "Pae Potcharapol" <potcha...@gmail.com
> <javascript:>>
> > เขียนว่า
> > > >
> > > >> ID LINE : pae.potcharapol
> > > >>
> > > >> เมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558 01:21, Tanawan Wongwan <tana...@hotmail.com
> <javascript:>
> > >
> > > >> เขียนว่า:
> > > >>
> > > >>>
> > > >>> ID = tuck.tan เข้าด้วยคะ
> > > >>>
> > > >>> ------------------------------
> > > >>> From: great...@hotmail.com <javascript:>
> > > >>> To: sia...@googlegroups.com <javascript:>
> > > >>> CC: m2...@yahoo.com <javascript:>
> > > >>> Subject: RE: [SiamHRM.com :59825] กลุ่ม ไลน์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
> > > >>> ท่านใดอยากเข้าเพิ่มเติมตอนนี้เปิดให้อีกรอบนะครับ ส่ง ไอดี มาได้เลย
> > > >>> Date: Tue, 24 Nov 2015 20:34:27 +0700
> > > >>>
> > > >>> รบกวนด้วยครับ ID=aonkabpom
> > > >>>
> > > >>> ------------------------------
> > > >>> Date: Mon, 16 Nov 2015 17:33:13 -0800
> > > >>> From: supark...@gmail.com <javascript:>
> > > >>> To: sia...@googlegroups.com <javascript:>
> > > >>> CC: m2...@yahoo.com <javascript:>
> > > >>> Subject: Re: FW: [SiamHRM.com :59799] กลุ่ม ไลน์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
> > > >>> ท่านใดอยากเข้าเพิ่มเติมตอนนี้เปิดให้อีกรอบนะครับ ส่ง ไอดี มาได้เลย
> > > >>>
> > > >>> ID-line : suparkon1986 ขอเข้ากลุ่มด้วยครับ
> > > >>>
> > > >>> เมื่อ วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 17 นาฬิกา 19 นาที 01
> วินาที
> > > >>> UTC+7, mahachai2 hospital เขียนว่า:
> > > >>>
> > > >>> ขอเข้าร่วมด้วยค่ะ 094-425 6691 ขอบคุณค่ะ
> > > >>>
> > > >>> --- On Mon, 2/9/15, apichart kharikhuan <is....@hotmail.com>
> wrote:
> > > >>>
> > > >>> > From: apichart kharikhuan <is....@hotmail.com>
> > > >>> > Subject: FW: [SiamHRM.com :57839] กลุ่ม ไลน์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
> > > >>> ท่านใดอยากเข้าเพิ่มเติมตอนนี้เปิดให้อีกรอบนะครับ ส่ง ไอดี มาได้เลย
> > > >>> > To: "sia...@googlegroups.com" <sia...@googlegroups.com>
> > > >>> > Date: Monday, February 9, 2015, 4:09 PM
> > > >>> >
> > > >>> >
> > > >>> >
> > > >>> > ขอเข้าร่วมด้วยค่ะ
> > > >>> > 089-0255834
> > > >>> >
> > > >>> > > From: Oraw...@bangkokcable.com
> > > >>> > > To: sia...@googlegroups.com
> > > >>> > > CC: Oraw...@bangkokcable.com
> > > >>> > > Date: Mon, 9 Feb 2015 13:23:35 +0700
> > > >>> > > Subject: [SiamHRM.com :57830] กลุ่ม
> > > >>> > ไลน์
> > > >>> > ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
> > > >>> > ท่านใดอยากเข้าเพิ่มเติมตอนนี้เปิดให้อีกรอบนะครับ
> > > >>> > ส่ง ไอดี มาได้เลย
> > > >>> > >
> > > >>> > > เข้าร่วมด้วยคะ id tukky-os
> > > >>> > คะ
> > > >>> > >
> > > >>> > >
> > > >>> > >
> > > >>> > > ________________________________________
> > > >>> > > จาก: sia...@googlegroups.com
> > > >>> > [sia...@googlegroups.com] ในนามของ
> > > >>> > นฤทัย ชุ่มทรวง
> > > >>> > (น้องเล็ก) [naru...@ktw.co.th]
> > > >>> > > ส่ง: 9 กุมภาพันธ์ 2015 11:57
> > > >>> > > ถึง: sia...@googlegroups.com
> > > >>> > > เรื่อง: Re: อ้างถึง:
> > > >>> > [SiamHRM.com :57828] กลุ่ม ไลน์
> > > >>> > ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
> > > >>> > ท่านใดอยากเข้าเพิ่มเติมตอนนี้เปิดให้อีกรอบนะครับ
> > > >>> > ส่ง ไอดี มาได้เลย
> > > >>> > >
> > > >>> > > เข้าด้วย id ktwline20
> > > >>> > >
> > > >>> > >
> > > >>> > > ----- Original Message -----
> > > >>> > > From: Ornanong Klungwijit <aummo...@gmail.com>
> > > >>> > > To: sia...@googlegroups.com
> > > >>> > > Sent: Thu, 05 Feb 2015 20:29:57 +0700 (ICT)
> > > >>> > > Subject: อ้างถึง: [SiamHRM.com :57786]
> > > >>> > กลุ่ม ไลน์
> > > >>> > ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
> > > >>> > ท่านใดอยากเข้าเพิ่มเติมตอนนี้เปิดให้อีกรอบนะครับ
> > > >>> > ส่ง ไอดี มาได้เลย
> > > >>> > >
> > > >>> > > ขอเข้าด้วยคนนะคะ
> > > >>> > 0861081538
> > > >>> > >
> > > >>> > >
> > > >>> > > ขอบคุณค่ะ
> > > >>> > > อรอนงค์ ทองสยาม
> > > >>> > >
> > > >>> > > --
> > > >>> > > - โปรดร่วมกัน เสวนา
> > > >>> > ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้
> > > >>> > สร้างความรู้ใหม่ได้
> > > >>> > มหาศาล -
> > > >>> > >
> > > >>> > > แนะนำ :
> > > >>> > >
> > > >>> > > - http://www.JobSiam.com :
> > > >>> > โปรโมชั่น รับส่วนลด +
> > > >>> > แถม Flash Drive 32G ฟรี
> > > >>> > (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ
> > > >>> > Tel.02-279-0-466)
> > > >>> > >
> > > >>> > > http://www.SiamHRM.com :
> > > >>> > สยามเอชอาร์เอ็ม
> > > >>> > ดอทคอม รวมพลคนทำงาน
> > > >>> > มากที่สุด
> > > >>> > >
> > > >>> > > http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ
> > > >>> > จ๊อบสยาม
> > > >>> > >
> > > >>> > > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> > > >>> > >
> > > >>> > >
> > > >>> > คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม
> > > >>> > "บริหารทรัพยากรมนุษย์
> > > >>> > ประเทศไทย"
> > > >>> > > - หากต้องการโพสต์
> > > >>> > ถึงกลุ่มนี้
> > > >>> > ให้ส่งอีเมลไปที่
> > > >>> > sia...@googlegroups.com
> > > >>> > > -
> > > >>> > หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม
> > > >>> > ส่งอีเมลไปที่
> > > >>> > siamhrm+u...@googlegroups.com (ยืนยัน
> > > >>> > การยกเลิกใน Email
> > > >>> > อีกครั้ง.)
> > > >>> > > -
> > > >>> > หากต้องการดูกระทู้
> > > >>> > หัวข้อ HR
> > > >>> > โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
> > > >>> > http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
> > > >>> > > -
> > > >>> > เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก
> > > >>> > สมาชิก ควรอ่านกฎ
> > > >>> > กติกา มารยาท
> > > >>> > และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน
> > > >>> > อย่างสร้างสรรค์
> > > >>> > >
> > > >>> > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> > > >>> > > ---
> > > >>> > >
> > > >>> > คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม
> > > >>> > "บริหารทรัพยากรมนุษย์"
> > > >>> > ของ Google Groups
> > > >>> > >
> > > >>> > หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
> > > >>> > โปรดส่งอีเมลไปที่
> > > >>> > siamhrm+u...@googlegroups.com
> > > >>> > >
> > > >>> > หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้
> > > >>> > ให้ส่งอีเมลไปที่
> > > >>> > sia...@googlegroups.com
> > > >>> > >
> > > >>> > กรุณาเข้าสู่กลุ่มนี้ที่
> > > >>> > http://groups.google.com/group/siamhrm
> > > >>> > >
> > > >>> > หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม
> > > >>> > กรุณาดูที่
> > > >>> > https://groups.google.com/d/optout
> > > >>> > >
> > > >>> > > --
> > > >>> > > Naruthai Chumsuang (Nonglek)Accounting Kriengthai
> > > >>> > Watana Group Co;Ltd.Tel.02-8117401-2 Fax.02-8117477 ID
> > > >>> > LINE:KTWLINE20
> > > >>> > >
> > > >>> > > --
> > > >>> > > - โปรดร่วมกัน เสวนา
> > > >>> > ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้
> > > >>> > สร้างความรู้ใหม่ได้
> > > >>> > มหาศาล -
> > > >>> > >
> > > >>> > > แนะนำ :
> > > >>> > >
> > > >>> > > - http://www.JobSiam.com :
> > > >>> > โปรโมชั่น รับส่วนลด +
> > > >>> > แถม Flash Drive 32G ฟรี
> > > >>> > (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ
> > > >>> > Tel.02-279-0-466)
> > > >>> > >
> > > >>> > > http://www.SiamHRM.com :
> > > >>> > สยามเอชอาร์เอ็ม
> > > >>> > ดอทคอม รวมพลคนทำงาน
> > > >>> > มากที่สุด
> > > >>> > >
> > > >>> > > http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ
> > > >>> > จ๊อบสยาม
> > > >>> > >
> > > >>> > > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> > > >>> > >
> > > >>> > >
> > > >>> > คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม
> > > >>> > "บริหารทรัพยากรมนุษย์
> > > >>> > ประเทศไทย"
> > > >>> > > - หากต้องการโพสต์
> > > >>> > ถึงกลุ่มนี้
> > > >>> > ให้ส่งอีเมลไปที่
> > > >>> > sia...@googlegroups.com
> > > >>> > > -
> > > >>> > หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม
> > > >>> > ส่งอีเมลไปที่
> > > >>> > siamhrm+u...@googlegroups.com (ยืนยัน
> > > >>> > การยกเลิกใน Email
> > > >>> > อีกครั้ง.)
> > > >>> > > -
> > > >>> > หากต้องการดูกระทู้
> > > >>> > หัวข้อ HR
> > > >>> > โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
> > > >>> > http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
> > > >>> > > -
> > > >>> > เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก
> > > >>> > สมาชิก ควรอ่านกฎ
> > > >>> > กติกา มารยาท
> > > >>> > และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน
> > > >>> > อย่างสร้างสรรค์
> > > >>> > >
> > > >>> > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> > > >>> > > ---
> > > >>> > >
> > > >>> > คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม
> > > >>> > "บริหารทรัพยากรมนุษย์"
> > > >>> > ของ Google Groups
> > > >>> > >
> > > >>> > หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
> > > >>> > โปรดส่งอีเมลไปที่
> > > >>> > siamhrm+u...@googlegroups.com
> > > >>> > >
> > > >>> > หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้
> > > >>> > ให้ส่งอีเมลไปที่
> > > >>> > sia...@googlegroups.com
> > > >>> > >
> > > >>> > กรุณาเข้าสู่กลุ่มนี้ที่
> > > >>> > http://groups.google.com/group/siamhrm
> > > >>> > >
> > > >>> > หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม
> > > >>> > กรุณาดูที่
> > > >>> > https://groups.google.com/d/optout
> > > >>> > >
> > > >>> > > Disclaimer
> > > >>> > > This message and any attached files may contain
> > > >>> > confidential information and/or subject of legal privilege
> > > >>> > intended only for use by the intended recipient. If you are
> > > >>> > not the intended recipient or the person responsible for
> > > >>> > delivering the message to the intended recipient, be advised
> > > >>> > that you have received this message in error, then you
> > > >>> > should not disclose, copy, distribute, forward or make any
> > > >>> > use of the information contained in and/or attached to this
> > > >>> > e-mail message. If you have received this message in error
> > > >>> > please notify the sender immediately and delete the
> > > >>> > message.
> > > >>> > >
> > > >>> > > --
> > > >>> > > - โปรดร่วมกัน เสวนา
> > > >>> > ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้
> > > >>> > สร้างความรู้ใหม่ได้
> > > >>> > มหาศาล -
> > > >>> > >
> > > >>> > > แนะนำ :
> > > >>> > >
> > > >>> > > - http://www.JobSiam.com :
> > > >>> > โปรโมชั่น รับส่วนลด +
> > > >>> > แถม Flash Drive 32G ฟรี
> > > >>> > (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ
> > > >>> > Tel.02-279-0-466)
> > > >>> > >
> > > >>> > > http://www.SiamHRM.com :
> > > >>> > สยามเอชอาร์เอ็ม
> > > >>> > ดอทคอม รวมพลคนทำงาน
> > > >>> > มากที่สุด
> > > >>> > >
> > > >>> > > http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ
> > > >>> > จ๊อบสยาม
> > > >>> > >
> > > >>> > > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> > > >>> > >
> > > >>> > >
> > > >>> > คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม
> > > >>> > "บริหารทรัพยากรมนุษย์
> > > >>> > ประเทศไทย"
> > > >>> > > - หากต้องการโพสต์
> > > >>> > ถึงกลุ่มนี้
> > > >>> > ให้ส่งอีเมลไปที่
> > > >>> > sia...@googlegroups.com
> > > >>> > > -
> > > >>> > หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม
> > > >>> > ส่งอีเมลไปที่
> > > >>> > siamhrm+u...@googlegroups.com (ยืนยัน
> > > >>> > การยกเลิกใน Email
> > > >>> > อีกครั้ง.)
> > > >>> > > -
> > > >>> > หากต้องการดูกระทู้
> > > >>> > หัวข้อ HR
> > > >>> > โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
> > > >>> > http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
> > > >>> > > -
> > > >>> > เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก
> > > >>> > สมาชิก ควรอ่านกฎ
> > > >>> > กติกา มารยาท
> > > >>> > และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน
> > > >>> > อย่างสร้างสรรค์
> > > >>> > >
> > > >>> > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> > > >>> > > ---
> > > >>> > >
> > > >>> > คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม
> > > >>> > "บริหารทรัพยากรมนุษย์"
> > > >>> > ของ Google Groups
> > > >>> > >
> > > >>> > หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
> > > >>> > โปรดส่งอีเมลไปที่
> > > >>> > siamhrm+u...@googlegroups.com
> > > >>> > >
> > > >>> > หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้
> > > >>> > ให้ส่งอีเมลไปที่
> > > >>> > sia...@googlegroups.com
> > > >>> > >
> > > >>> > กรุณาเข้าสู่กลุ่มนี้ที่
> > > >>> > http://groups.google.com/group/siamhrm
> > > >>> > >
> > > >>> > หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม
> > > >>> > กรุณาดูที่
> > > >>> > https://groups.google.com/d/optout
> > > >>> >
> > > >>> >
> > > >>> >
> > > >>> >
> > > >>> >
> > > >>> > --
> > > >>> >
> > > >>> > - โปรดร่วมกัน เสวนา
> > > >>> > ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้
> > > >>> > สร้างความรู้ใหม่ได้
> > > >>> > มหาศาล -
> > > >>> >
> > > >>> >
> > > >>> >
> > > >>> > แนะนำ :
> > > >>> >
> > > >>> >
> > > >>> >
> > > >>> > - http://www.JobSiam.com :
> > > >>> > โปรโมชั่น รับส่วนลด +
> > > >>> > แถม Flash Drive 32G ฟรี
> > > >>> > (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ
> > > >>> > Tel.02-279-0-466)
> > > >>> >
> > > >>> >
> > > >>> >
> > > >>> > http://www.SiamHRM.com :
> > > >>> > สยามเอชอาร์เอ็ม
> > > >>> > ดอทคอม รวมพลคนทำงาน
> > > >>> > มากที่สุด
> > > >>> >
> > > >>> >
> > > >>> >
> > > >>> > http://www.facebook.com/JobSiam
> > > >>> > ** เพจ จ๊อบสยาม
> > > >>> >
> > > >>> >
> > > >>> >
> > > >>> > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> > > >>> >
> > > >>> >
> > > >>> >
> > > >>> > คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม
> > > >>> > "บริหารทรัพยากรมนุษย์
> > > >>> > ประเทศไทย"
> > > >>> >
> > > >>> > - หากต้องการโพสต์
> > > >>> > ถึงกลุ่มนี้
> > > >>> > ให้ส่งอีเมลไปที่
> > > >>> > sia...@googlegroups.com
> > > >>> >
> > > >>> > -
> > > >>> > หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม
> > > >>> > ส่งอีเมลไปที่
> > > >>> > siamhrm+u...@googlegroups.com (ยืนยัน
> > > >>> > การยกเลิกใน Email
> > > >>> > อีกครั้ง.)
> > > >>> >
> > > >>> > - หากต้องการดูกระทู้
> > > >>> > หัวข้อ HR
> > > >>> > โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
> > > >>> > http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
> > > >>> >
> > > >>> > -
> > > >>> > เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก
> > > >>> > สมาชิก ควรอ่านกฎ
> > > >>> > กติกา มารยาท
> > > >>> > และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน
> > > >>> > อย่างสร้างสรรค์
> > > >>> >
> > > >>> > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> > > >>> >
> > > >>> > ---
> > > >>> >
> > > >>> > คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม
> > > >>> > "บริหารทรัพยากรมนุษย์"
> > > >>> > ของ Google Groups
> > > >>> >
> > > >>> > หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
> > > >>> > โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+u...@googlegroups.com
> > > >>> >
> > > >>> > ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้
> > > >>> > โปรดส่งอีเมลไปที่ sia...@googlegroups.com
> > > >>> >
> > > >>> > โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่
> > > >>> > http://groups.google.com/group/siamhrm
> > > >>> >
> > > >>> > หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม
> > > >>> > โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout
> > > >>> >
> > > >>> >
> > > >>>
> > > >>>
> > > >>> --
> > > >>> - โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้
> > มหาศาล -
> > > >>>
> > > >>> แนะนำ :
> > > >>>
> > > >>> - http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive
> > 32G ฟรี
> > > >>> (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
> > > >>>
> > > >>> http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน
> > มากที่สุด
> > > >>>
> > > >>> http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
> > > >>>
> > > >>> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> > > >>>
> > > >>> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม
> "บริหารทรัพยากรมนุษย์
> > > >>> ประเทศไทย"
> > > >>> - หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่
> > sia...@googlegroups.com <javascript:>
> > > >>> - หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
> > > >>> siamhrm+u...@googlegroups.com <javascript:> (ยืนยัน การยกเลิกใน
> Email
> > > >>> อีกครั้ง.)
> > > >>> - หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
> > > >>> http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
> > > >>> - เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท
> > > >>> และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
> > > >>> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> > > >>> ---
> > > >>> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม
> > > >>> "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
> > > >>> หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
> > > >>> โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+u...@googlegroups.com <javascript:>
> > > >>> ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่
> > sia...@googlegroups.com <javascript:>
> > > >>> โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ http://groups.google.com/group/siamhrm
> > > >>> หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่
> > > >>> https://groups.google.com/d/optout
> > > >>>
> > > >>> --
> > > >>> - โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้
> > มหาศาล -
> > > >>>
> > > >>> แนะนำ :
> > > >>>
> > > >>> - http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive
> > 32G ฟรี
> > > >>> (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
> > > >>>
> > > >>> http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน
> > มากที่สุด
> > > >>>
> > > >>> http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
> > > >>>
> > > >>> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> > > >>>
> > > >>> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม
> "บริหารทรัพยากรมนุษย์
> > > >>> ประเทศไทย"
> > > >>> - หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่
> > sia...@googlegroups.com <javascript:>
> > > >>> - หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
> > > >>> siamhrm+u...@googlegroups.com <javascript:> (ยืนยัน การยกเลิกใน
> Email
> > > >>> อีกครั้ง.)
> > > >>> - หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
> > > >>> http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
> > > >>> - เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท
> > > >>> และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
> > > >>> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> > > >>> ---
> > > >>> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม
> > > >>> "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
> > > >>> หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
> > > >>> โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+u...@googlegroups.com <javascript:>
> > > >>> ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่
> > sia...@googlegroups.com <javascript:>
> > > >>> โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ http://groups.google.com/group/siamhrm
> > > >>> หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่
> > > >>> https://groups.google.com/d/optout
> > > >>>
> > > >>> --
> > > >>> - โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้
> > มหาศาล -
> > > >>>
> > > >>> แนะนำ :
> > > >>>
> > > >>> - http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive
> > 32G ฟรี
> > > >>> (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
> > > >>>
> > > >>> http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน
> > มากที่สุด
> > > >>>
> > > >>> http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
> > > >>>
> > > >>> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> > > >>>
> > > >>> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม
> "บริหารทรัพยากรมนุษย์
> > > >>> ประเทศไทย"
> > > >>> - หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่
> > sia...@googlegroups.com <javascript:>
> > > >>> - หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
> > > >>> siamhrm+u...@googlegroups.com <javascript:> (ยืนยัน การยกเลิกใน
> Email
> > > >>> อีกครั้ง.)
> > > >>> - หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
> > > >>> http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
> > > >>> - เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท
> > > >>> และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
> > > >>> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> > > >>> --
>

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล  -

แนะนำ :

http://www.JobSiam.com :   โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี  (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)

http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด

http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
-  หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
-  หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
-  หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
กรุณาเข้าสู่กลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม กรุณาดูที่ https://groups.google.com/d/optout

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล  -

แนะนำ :

http://www.JobSiam.com :   โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี  (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)

http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด

http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
-  หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
-  หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
-  หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
กรุณาเข้าสู่กลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม กรุณาดูที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: