วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

ตอบกลับ: ตอบกลับ: [SiamHRM.com :60568] กรณีทำผิดซ้ำคำเดือน

ใช่เลยค่ะ อาจารย์เรานำเสนอผู้บริหาร  เพราะพนักงานเป็นผู้ร้องขอปรับเปลี่ยนด้วยตนเอง
เเต่เมื่อดำเนินการเสร็จทุกขั้นตอน  จนถึงสุดท้าย  พนักงานกลับปฏิเสธ  ที่จะปฏิบัติตาม
ในสิ่งที่ตัวเองร้องขอ  ฝ่ายที่เสนอขอให้  เสียภาพลักษณ์ ขาดความน่าเชื่อถือ
ลดเครดิตตัวเองไปเลยค่ะ
 
ขอบคุณค่ะ

  
      
ดวงสมร  มณีตัน ( พี่สาว )
          
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

c.c.content commercial co.,ltd.
    038-609323 , 086-3048844
E-mail: Saowa888@yahoo.co.th


ในวันที่ วันศุกร์ที่, 29 เมษายน 2016 12:01, Anuwat Ap <ap2512@gmail.com> เขียน:


การโอนย้ายหรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งต้องไปดูในสัญญาครั้งแรกและระเบียบที่ออกไว้สดุท้าย
ก่อนจะปรับต่างๆต้องตกลงกันด้วยวาจาและทำเป็นหนังสือรับทราบแล้วนำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม
ตามที่ท่านได้ปรึกษามาผู้มีบริหารลงนามคงต้องเป็นไปตามนั้น
จะถูกผิดอยู่ที่ตกลงกันและบันทึกนำเสนอ
หากนำเสนอไปแล้วมาแก้ไขใหม่ทางบุคคลจะโดนตำหนิในเรื่องการทำงานไม่รอบครอบ
ต่อไปก็ขาดความหน้าเชื่อถือทั้งพนักงานและผู้บริหาร

เมื่อ 29/4/59, 'ดวงสมร รัตนจันทา' via บริหารทรัพยากรมนุษย์
<siamhrm@googlegroups.com> เขียนว่า:
> เรียน ท่านผู้รู้ทุกท่าน
> รบกวนสอบถาม หน่อยนะ  กรณี
> ที่พนักงานที่ดำรงตำแหน่ง  ขอย้ายตัวเอง
> เพื่อไปทำงานในตำแหน่งที่ความรับผิดชอบน้อยลงทางบริษัท  ไม่ลดเงินเดือน
> เเต่ลดในส่วนของค่าน้ำมัน เพื่อให้เหมาะสมกับงานที่จะรับผิดชอบ
> เเต่พนักงานไม่เห็นด้วย  ต้องการทำงานที่ความรับผิดชอบน้อยลง
> เเต่สวัสดิการคงเดิมเเละทางผู้บริหารได้เซ็นอนุมัติเเต่งตั้ง
> เเละออกคำสั่งไปแล้ว โดยให้เริ่มงานตามที่ร้องขอมาตั้งเเต่วันที่ 1 พ.ค.นี้
> กรณีนี้  หากพนักงานไม่ปฏิบัติตาม เราจะเอาผิดได้หรือไม่
> ในฐานที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง
>
> รบกวนด้วยค่ะ
>
> หมายเหตุ  :  พนักงานท่านนี้ มีปัญหาในลักษณะนี้เป็นประจำ
>
>  ขอบคุณค่ะ
>
>
>        ดวงสมร  มณีตัน ( พี่สาว )
>          ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
> c.c.content commercial co.,ltd.
>    038-609323 , 086-3048844
> E-mail: Saowa888@yahoo.co.th
>
>    ในวันที่ วันศุกร์ที่, 29 เมษายน 2016 9:15, Phairoj Soponsuksathid
> <phairoj_s@hotmail.com> เขียน:
>
>
>  <!--#yiv2728127137 .yiv2728127137hmmessage
> P{margin:0px;padding:0px;}#yiv2728127137
> body.yiv2728127137hmmessage{font-size:12pt;font-family:Calibri;}-->เรียน
> คุณสุพัตรา
>
> ขอร่วมแสดงความคิดเห็นดังนี้ครับ
>
> เรียนตรงๆ ว่าคำถามที่ถามมานั้น
>
> หากตอบในข้อกฎหมายแล้ว สามารถนำเอามาตรา 119 (4)
> แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน หรือข้อบังคับในการทำงานมาบังคับใช้
> ดำเนินการได้เลย ไม่ว่าจะเตือนเป็นหนังสือซ้ำอีก
> จนถึงขั้นเลิกจ้าง แต่ต้องระบุด้วยนะครับว่าเป็นการกระทำความผิดซ้ำคำเตือน
> ซึ่งพนักงานได้เคยกระทำความผิดซ้ำ และ/หรือ ลักษณะความผิดเดียวกันนี้
> และได้รับการเตือนทางวินัยเป็นหนังสือ แล้วเมื่อวันที่...........
> แต่พนักงานก็มิได้ปรับปรุุงแก้ไข ยังคงกระทำความผิดซ้ำอยู่เป็นประจำ
> จึงลงโทษด้วยการ.......
>
> ส่วนเรื่องการลงโทษด้วยการพักงาน นั้น พรบ. ไม่ได้บัญญัติไว้
> จะต้องไปดูในข้อบังคับในการทำงานว่ามีการระบุไว้หรือไม่ ถ้าไม่ได้มีการระบุไว้
> จะลงโทษด้วยการพักงานโดยไม่ได้
>
> กรณีที่พนักงานกระทำความผิดซ้ำคำเตือน
> เราคงจะมาดูในข้อกฎหมายหรือข้อบังคับในการทำงานเพียงอย่างเดียวไม่ได้ 100%
> ควรที่จะพิจารณาจากรายละเอียดองค์ประกอบของลักษณะการกระทำความผิดและเจตนาของการกระทำด้วยว่าเป็นอย่างไร
> มีความเสียหายเกิดขึ้นหรือไม่ มากน้อยอย่างไร
>
> อีกประะเด็นหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณาด้วยว่า
> การกระะทำความผิดของพนักงานนั้นเเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร และอย่างไร
> เช่น
>
>    - พนักงานมาทำงานสายเป็นประจำ กรณีนี้เป็นพฤติกรรมส่่วนตัวของพนักงาน
> ซึ่งพนักงานต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและปรับปรุงพฤติกรรมด้วยตนเอง
>    - หากเป็นเรื่องของรายละเอียดของการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด
> ควรที่จะต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วย เช่น เมื่อกระทำความผิดครั้งแรกนั้น
> ได้มีการตักเตือนไปแล้วไม่ว่าจะด้วยวาจา หรือ เป็นหนังสือก็ตาม ได้มีการอธิบาย
> ชี้แจง แนะนำงาน สอนงานด้วยหรือไม่ หรือว่าเพียงแต่เตือน
> แต่ไม่ได้บอกว่าทำอย่างไรจึงจะถูกต้อง
>
> การที่พนักงานกระทำความผิด
> ผู้บังคับบัญชาควรที่จะใช้มาตรการให้คะแนะนำปรึกษาเป็นมาตรการอันดับแรกมาใช้เป็นมาตรการดำเนินการทางวินัย
> เพื่อให้โอหาสแก่พนักงานผู้กระทำควาามผิดนั้นได้แก้ไขแและปรับปรุงให้ดีขึ้น
> และเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดเดียวกัน และ/หรืออ
> ลลักษณะความมผิดเดียวกันเช้นนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
>
> With Best Regards,
> Phairoj Soponsuksathid
> From: supattra@technoresin.com
> To: siamhrm@googlegroups.com
> Subject: RE: [SiamHRM.com :60561] กรณีทำผิดซ้ำคำเดือน
> Date: Fri, 29 Apr 2016 08:20:54 +0700
>
> <!--#yiv2728127137 .yiv2728127137ExternalClass p.yiv2728127137ecxMsoNormal,
> #yiv2728127137 .yiv2728127137ExternalClass li.yiv2728127137ecxMsoNormal,
> #yiv2728127137 .yiv2728127137ExternalClass div.yiv2728127137ecxMsoNormal
> {font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman", "serif";}#yiv2728127137
> .yiv2728127137ExternalClass a:link, #yiv2728127137
> .yiv2728127137ExternalClass span.yiv2728127137ecxMsoHyperlink
> {color:blue;text-decoration:underline;}#yiv2728127137
> .yiv2728127137ExternalClass span.yiv2728127137ecxMsoHyperlinkFollowed
> {color:purple;text-decoration:underline;}#yiv2728127137
> .yiv2728127137ExternalClass p {font-size:12.0pt;font-family:"Times New
> Roman", "serif";}#yiv2728127137 .yiv2728127137ExternalClass
> span.yiv2728127137ecxEmailStyle18 {font-family:"Calibri",
> "sans-serif";color:#1F497D;}#yiv2728127137 .yiv2728127137ExternalClass
> .yiv2728127137ecxMsoChpDefault {font-family:"Calibri",
> "sans-serif";}#yiv2728127137 .yiv2728127137ExternalClass
> div.yiv2728127137ecxWordSection1
> {}-->ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับคำแนะนำค่ะสุพัตรา From: siamhrm@googlegroups.com
> [mailto:siamhrm@googlegroups.com] On Behalf Of Law Office
> Sent: Thursday, April 28, 2016 9:50 PM
> To: siamhrm@googlegroups.com
> Subject: Re: [SiamHRM.com :60559] กรณีทำผิดซ้ำคำเดือน เรียนคุณสพุภัทรา
> ครับ ตามกฎหมายแล้ว การกระทำความผิดซ้ำคำเตือนในลักษณะเดียวกันตามมาตรา 119 (4)
> สามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยอย่างไรก็ตาม
> ให้ดูที่ข้อบังคับการทำงานด้วย
> (ตามที่คุณอนุวัฒน์แนะนำ)ว่าข้อบังคับการทำงานกำหนดขั้นตอนการเลิกจ้างไว้อย่างไรครับ ปนิธิ เมื่อ
> 26 เมษายน 2559 17:55, Anuwat Ap <ap2512@gmail.com>
> เขียนว่า:ทำตามขั้นตอนการลงโทษ ตามกฏระเบียบข้อบังคับบริษัทครับ
>
>
> เมื่อ 26/4/59, Supattra <supattra@technoresin.com> เขียนว่า:
>> เรียน ทุกท่าน
>>
>> พนักงานทำงานในหน้าที่ผิดและได้รับหนังสือเตือนแล้วและยังคงคำผิดในเรื่องเดี่ยวกันอีกเป็นประจำช่วงในระยะเวลา
>> 1 เดือน ควรลงโทษต่อไปอย่างไรดีค่ะ ออกหนังสือเตือน พักงานได้ไหม
>>
>> สุพัตรา
>>
>> --
>> - โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล  -
>>
>> แนะนำ :
>>
>> -  http://www.JobSiam.com :  โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G
>> ฟรี
>> (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
>>
>> http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
>>
>> http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
>>
>> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>>
>> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์
>> ประเทศไทย"
>> -  หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
>> -  หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
>> siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
>> -  หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
>> http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
>> - เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท
>> และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
>> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>> ---
>> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม
>> "บริหารทรัพยากรมนุษย์"
>> ของ Google Groups
>> หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
>> โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
>> หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
>> กรุณาเข้าสู่กลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
>> หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม กรุณาดูที่
>> https://groups.google.com/d/optout
>>
>
> --
> - โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล  -
>
> แนะนำ :
>
> -  http://www.JobSiam.com :  โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี
> (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
>
> http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
>
> http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์
> ประเทศไทย"
> -  หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> -  หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
> siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
> -  หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
> http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
> - เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท
> และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> ---
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์"
> ของ Google Groups
> หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
> โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
> หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> กรุณาเข้าสู่กลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
> หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม กรุณาดูที่
> https://groups.google.com/d/optout --
> - โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
>
> แนะนำ :
>
> - http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี
> (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
>
> http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
>
> http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์
> ประเทศไทย"
> - หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> - หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
> siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
> - หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
> http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
> - เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท
> และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> ---
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม
> "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
> หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
> โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
> ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
> หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout
> --
> - โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
>
> แนะนำ :
>
> - http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี
> (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
>
> http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
>
> http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์
> ประเทศไทย"
> - หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> - หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
> siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
> - หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
> http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
> - เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท
> และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> ---
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม
> "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
> หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
> โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
> ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
> หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout
>  --
> - โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
>
> แนะนำ :
>
> - http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี
> (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
>
> http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
>
> http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์
> ประเทศไทย"
> - หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> - หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
> siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
> - หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
> http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
> - เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท
> และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> ---
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม
> "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
> หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
> โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
> ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
> หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

>
>
>
>
> --
> - โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล  -
>
> แนะนำ :
>
> -  http://www.JobSiam.com :  โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี
> (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
>
> http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
>
> http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์
> ประเทศไทย"
> -  หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> -  หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
> siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
> -  หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
> http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
> - เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท
> และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> ---
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์"
> ของ Google Groups
> หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
> โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
> หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> กรุณาเข้าสู่กลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
> หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม กรุณาดูที่ https://groups.google.com/d/optout
>

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล  -

แนะนำ :

http://www.JobSiam.com :  โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี  (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)

http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด

http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
-  หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
-  หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
-  หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
กรุณาเข้าสู่กลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม กรุณาดูที่ https://groups.google.com/d/optout


ไม่มีความคิดเห็น: