วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60493] Re-เรื่องพาเลทค่ะ

คุณ.....

 

ที่โรงงานใช้วิธี ให้ผู้รับซื้อพาเลท ดำเนินการให้ค่ะ โดยจะทำการคัดแยกพาเลทดี และพาเลทที่ใช้งานไม่ได้  ออกจากกัน

 

พาเลทที่สภาพดีจะขายอีกราคา ส่วนพาเลทที่ไม่สามารถใช้ได้ในกระบวนการแล้ว ก็จะขายในลักษณะราคาเหมาค่ะ

 

ปาลิตา

 

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น: