วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60550] กรณีทำผิดซ้ำคำเดือน

เรียน ทุกท่าน

พนักงานทำงานในหน้าที่ผิดและได้รับหนังสือเตือนแล้วและยังคงคำผิดในเรื่องเดี่ยวกันอีกเป็นประจำช่วงในระยะเวลา 1 เดือน ควรลงโทษต่อไปอย่างไรดีค่ะ ออกหนังสือเตือน พักงานได้ไหม

สุพัตรา

ไม่มีความคิดเห็น: