วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558

RE: [SiamHRM.com :59967] Re: [JobSiam.com :59592] เปิดรับสมัครครูจำนวน ๑๐๐ท่าน (อบรมฟรี) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร “บทบาทครูสอนวิชาสังคมศึกษายุคใหม่ ก้าวไกลสู่สากล” ครูที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบ

                                         .. สรุปหัวข้อบรรยาย..

  ประสานคน ประสานงาน บริหารด้วยหัวใจ "ปรับตัวอย่างไร ให้มีความสุข ท่ามกลางค่ำคืนแห่งการเปลี่ยนแปลง"  บรรยายโดย พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม ผู้อำนวยการศูนย์ดรุณธรรม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ด้วยการประสานระหว่างศูนย์ดรุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สพป.สพม.ทุกเขตทั่วประเทศ จัดการประชุมปฏิบัติการโครงการคลินิก HR สพฐ.ประจำปี2558 ระหว่างวันที่ 23-26มิถุนายน 58 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ช่วงเช้า  เบรกที่ ๑

                ฝึกใจให้พึงได้ จะไม่ต้องไปหาที่พึงทางใจ เราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างบนโลกใบนี้ได้ แม้ใจเราก็ไม่อาจบังคับได้เช่นกัน เราจึงเห็นผู้คนอ่อนแอทางด้านจิตใจ  หวั่นไหวต่อโลกธรรม ๘ มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ สุข ทุกข์ สรรเสริญ  นินทา ฝึกจิตรอรับความเปลี่ยนแปลง ความทุกข์ ความเสียหาย  ถึงเวลาที่เราต้องทบทวนเรื่องชีวิตเห็นค่าชีวิต เราจึงมีคุณค่า 

๑.  การให้ความสำคัญกับบุคคลรอบข้าง (เทคแคร์เทคคน)

                การให้ความสำคัญกับคนรอบข้างเป็นสิ่งสำคัญ  เพราะคนจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะรู้สึกว่ามีคุณค่า  จึงควรสร้างรอยยิ้มและทักทาย  โดยถือเป็นกำไรของการได้เจอกัน  และเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีให้แก่เพื่อนร่วมงานอยากเป็นคนสำคัญ ก็ให้ความสำคัญกับคนอื่น  มองมาที่จิตเพื่อชีวิตที่ดีงาม  ควรค่าแก่การสร้างคุณค่าให้กับเราเอง ไม่มีมือที่พิการใด ที่พิการไปกว่า การมีมือสองข้างแล้วไม่สร้างประโยชน์แก่ผู้คน (คือการหยิบยืนรอยยิ้ม ความเห็นใจกันและกัน) หากธรรมชาติต้องการให้เรามีชีวิตอยู่รอด แค่มีมือข้างเดียว ตาข้างเดียว หูข้างเดียว ก็น่าจะมีชีวิตอยู่ได้ แต่ธรรมชาติต้องการให้มนุษย์ ทำเพื่อคนอื่น จึงมอบมือสองข้าง ตาสองข้าง หูสองเดียว เพียงเพื่อผู้อื่น

                ให้สุข เขา  เราสุขเอง  ให้ทุกข์เขา เราทุกข์เอง  ไม่ชอบอะไรอย่าไปทำกับคนอื่น

กฎในการใช้ชีวิตในองค์ให้มีความสุขคือ

๑.        อย่าสำคัญตนเอง   ทำตนเหมือนอากาศ สำคัญแต่ไม่มีใครมองเห็นแต่ขาดไม่ได้

๒.       ให้ความรัก     เบ่งบานเหมือนดอกทานตะวัน ยิ้มแย้มกับผู้ใคร

๓.       อย่าก้าวล่วงกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นคำพูด การกระทำ ให้ความเมตตา

๒. สำนึกในหน้าที่  (เล็กน้อยแต่ยิ่งใหญ่)

                ไม่สำคัญว่าเราจะมีหน้าที่อะไร  แต่สำคัญที่เราได้ทำหน้าที่นั้นอย่างไร  เต็มที่กับงาน  เบิกบานกับสิ่งที่รับผิดชอบ  เพียงแค่เราได้ทำอย่างเต็มที่  และสุดความสามารถ  เราจะเป็นบุคคลที่มีคุณค่า  คุณค่าที่เกิดจากผลงานของการทุ่มเทไม่สำคัญว่าจะตายแบบไหน ตายเมื่อไหร่ เวลาเท่าไร แต่สำคัญก่อนเรามีค่าแค่ไหน  ค่าชีวิตของทุกชีวิตเสมอเหมือนกันหมด แต่ค่าของการดำเนินชีวิตแตกต่างกัน 

๓. คนรักษาเวลา  เวลารักษาคน

                เวลาเป็นสิ่งที่ทุกคนได้มาเท่ากัน  แต่จัดการแตกต่างกัน  คนที่รักษาและจัดการเวลาได้อย่างเหมาะสม  เวลาย่อมจะรักษาบุคคลนั้นด้วย  คนที่บริหารเวลาเป็น  คือคนที่มีชีวิตอย่างสมดุล  เพราะนั่นหมายถึงเราสามารถบริหารความเป็นไปในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                เมื่อครั้งเกิดสึนามิ  เจ้าหน้าที่ได้นำศพหนึ่งขึ้นมาบนฝั่ง  สภาพศพขึ้นอืดไม่น่าดู  แต่สิ่งหนึ่งที่ปรากฏต่อสายตาคือ  นาฬิกาของศพนั้นยังเดินอยู่  แต่คนที่เป็นเจ้าของหาได้รู้วันคืนที่ล่วงไปไม่  ฉะนั้นคนที่ไม่รู้จักเวลา  ก็ไม่แตกต่างอะไรกับซากศพ          

               

- ๒ -

ช่วงเช้า  เบรกที่ ๒

๔.  หัวหน้าด่า  แสดงว่าหัวหน้ารัก

                คนเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวข้อง  ที่เราต้องตักเตือนกันเพราะเรามีหน้าที่เกี่ยวข้องกัน  สาเหตุที่แท้จริงเพราะเป็นห่วงงาน  อยากให้งานสำเร็จ  เวลาฟังคำด่าคำตักเตือน  อย่าฟังแต่เพียงคำพูด  ให้ฟังความรู้สึกของความเป็นห่วงเป็นใย  และอยากให้งานประสบความสำเร็จ

๕. ประโยชน์ของการให้อภัย  วิบัติภัยแห่งการแข็งขืน

                พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า  "ให้ล้างเท้าที่เปื้อนโคลนด้วยน้ำสะอาด"  เมื่อเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น  สิ่งที่จะให้ความผิดพลาดจางหายคลายลงได้ก็คือการให้อภัย  แต่หากแข็งขืนย่อมจะเกิดวิบัติ  และนำไปสู่การร้าวฉานแตกแยก

๖. อารมณ์ เหตุผล ความรัก

                เหตุผลสำคัญกว่าอารมณ์  อย่าปล่อยให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล  เพราะการกระทำที่ออกไปจะทำให้เกิดความเสียหายถ้ากระทำด้วยอารมณ์  ถ้ามีปัญหาให้ใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์  แต่ถ้าใช้เหตุผลไม่ได้  ให้ใช้ความรักและความเข้าใจ

ช่วงบ่าย  เบรกที่ ๑

๗. มองในมุมเขา  เข้าใจเขา  เห็นใจเขา

                การสื่อสารกันในองค์กรบางครั้งเรามองแต่เพียงในมุมของเรา  และเมื่อมีการไม่เข้าใจกันเราก็จะโยนความผิดให้กับคนอื่น  ซึ่งความจริงแล้วมันเป็นความผิดพลาดที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน  เพราะในการสื่อสารเราจะมองแต่เพียงมุมของเราไม่ได้  เราจะต้องมองในมุมของผู้อื่น  ว่าเขารู้สึกอย่างไร  มีการเรียนรู้อย่างไร  และเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น  ยืนในมุมของเขา  ใส่รองเท้าของเขา  จะทำให้เราสามารถสื่อสารกับเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ช่วงบ่าย  เบรกที่ ๒

๘. อานุภาพแห่งคำพูด  การบ่มเพาะเพื่อสร้างนิสัย

                มีการวิจัยชิ้นหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น  ได้ทำการตักข้าวที่หุงเสร็จใหม่ใส่ในโหล  นำป้ายที่เขียนข้อความที่ดีและไม่ดีปิดไว้ข้างโหล  และให้พูดคำพูดดี ๆ กับโหลหนึ่ง  และพูดคำพูดที่ไม่ดีกับโหลที่สอง  เวลาผ่านไป ๑ เดือน  ข้าวในโหลที่หนึ่งมีราสีขาวและมีกลิ่นหอม  โหลที่สองมีราสีดำและมีกลิ่นเน่า 

                แม้สิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่มีความสุข  คำพูดยังมีอานุภาพถึงเพียงนี้  มนุษย์ผู้มีเลือดเนื้อลมหายใจและความรู้สึก  เวลาพูดคุยกันด้วยถ้อยคำดี ๆ จะมีอานุภาพมากขนาดไหน  ขอจงใช้คำพูดภาษาดอกไม้  หยิบยื่นไมตรีแห่งรอยยิ้มให้แก่กัน  เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีในการทำงานและเกื้อกูลกันในองค์กร

๙. บอกเล่าความเป็นไป  และความในใจที่เป็นอยู่

                การได้แบ่งปันสิ่งที่คนอื่นพูดถึงเวลาที่ไม่ได้อยู่ในวงสนทนา  เสียงสะท้อนที่เป็นกระจกให้เราเป็นตัวเอง  เห็นในสิ่งที่เราเป็นโดยการบอกเล่าของเพื่อนสนิท  และได้มีโอกาสได้บอกความเป็นจริงในสิ่งที่เราเป็น  ทำให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของการเอาใจใส่ดูแล 

- ๓ -

๑๐.การดูแลด้วยหัวใจ

                การแผ่เมตตาคือการส่งความปรารถนาดีให้แก่บุคคลอื่นโดยไร้เงื่อนไข  มีความสุขที่ได้แบ่งปันความรู้สึกดี ๆ ให้แก่กัน  การสื่อสารถ้อยคำดี ๆ ที่ออกมาจากหัวใจ  ทำให้อีกฝ่ายรับรู้ถึงความปรารถนาดี  และนั่นอาจทำให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต

๑๑.อบอวลด้วยบรรยากาศ  อบอุ่นด้วยความปรารถนาดี

                ช่วงสุดท้ายก่อนจบการอบรม  ได้มีการแบ่งปันความปรารถนาดีให้กับทุก ๆ คนในห้องประชุมโดยการแผ่เมตตาด้วยการกอด  ทั้งผู้เข้าอบรม  ผู้บริหารและทีมงาน  ได้มีโอกาสได้ขอบคุณกันและกันที่ร่วมกันสร้าง                 "องค์กรแห่งรัก"

บรรายายโดย พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม ผู้อำนวยการศูนย์ดรุณธรรม

ศูนย์ดรุณธรรม

๑๐๔/๒ หมู่๓ ตำบลคลองกิ่ว

อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๒๐

E-mail:Thammavit2396@hotmail.com

Facebook พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม

โทร.๐๘๗-๘๔๘-๔๙๖๓

 

                                                                                          


Date: Tue, 22 Dec 2015 16:04:09 +0700
Subject: [SiamHRM.com :59967] Re: [JobSiam.com :59592] เปิดรับสมัครครูจำนวน ๑๐๐ท่าน (อบรมฟรี) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร "บทบาทครูสอนวิชาสังคมศึกษายุคใหม่ ก้าวไกลสู่สากล" ครูที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจาก ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังค
From: frist.fight@gmail.com
To: siamhrm@googlegroups.com

สนใจโครงการค่ะ ถ้ามีอีกบอกล่วงหน้าด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

เมื่อ 7 ตุลาคม 2558 13:40, พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม สุนทรชัย <thammavit2396@hotmail.com> เขียนว่า:
เปิดรับสมัครครูจำนวน ๑๐๐ท่าน (อบรมฟรี)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตร "บทบาทครูสอนวิชาสังคมศึกษายุคใหม่ ก้าวไกลสู่สากล"
ครูที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจาก
ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สำนักปฎิบัติธรรมพุทธสาวิกา และศูนย์ดรุณธรรม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
ระหว่าง วันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
คณะพระวิทยากร
พระธรรมวิทย์  ฐานธมฺโม          ผอ.ศูนย์ดรุณธรรม
ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ, ดร.สกุล อ้นมา, ดร.บุญเลิศ ยองเพ็ชร
            อ.ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์ อ.ประจำภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณาจารย์จากภาควิชาศาสนาและปรัชญา
อ.ฉัตรกุล จารุเดชาธร                     วิทยากร
           คุณธนากร โตเอี่ยม                       เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
             คุณที่รักษ์ ฟักประดิษฐ์ศร                 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค
พระธรรมวิทย์  ฐานธมฺโม
ผู้อำนวยการศูนย์ดรุณธรรม/ประธานเครือข่ายจิตโพธิสัตว์ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์ 087-848-4963 E-mail : thammavit2396@hotmail.com
Facebook พระธรรมวิทย์ ฐานธมฺโม
 

ผู้ประสานงานโครงการ : อาจารย์ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์

เบอร์โทรศัพท์ 081-157-0221       e-mail : pattawee@buu.ac.th

 

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ http://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout


--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: