วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

[SiamHRM.com :59999] มาตรการลดหย่อนภาษีค่าซื้อสินค้าและบริการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี ๒๕๕๘

เรียน สมาชิกทุกท่าน

ขออนุญาตส่งข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๒๕-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เอกสารตามไฟล์แนบครับ

ขอบพระคุณมากครับ
กิตตพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)

ไม่มีความคิดเห็น: