วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

RE: [SiamHRM.com :59991] สอบถามการจ่ายเงินเดือนและโบนัส (กรณีพนักงานเสียชีวิต)

ขออนุญาตร่วมแสดงความคิดเห็น ดังนี้

ควรจัดแบ่งเงินผลประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
๑) เงินเดือน ปกติไม่เคยมีการระบุว่าถ้าเสียชีวิตจะให้ใครนะครับ แต่มีวิธีการจัดสรรผลประโยชน์คือ
    ๑.๑ จ่ายให้กับคู่สมรส
          - จะทะเบียนสมรส ก็ได้
          - ไม่จดก็ได้แต่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา อย่างเปิดเผย ก็ได้
    ๑.๒ บุตร
    ๑.๓ บิดามารดา ของผู้เสียชีวิต
ส่วนใหญ่เราจ่ายให้ตามนี้ จะแบ่งให้ตามสัดส่วนอย่างไรก็ว่ากันไป แต่ปกติจะต้องให้ฝั่งคู่สมรสมากกว่า บุุตร บิดามารดา พิจารณาสภาพตามเป็นจริงว่า ผู้เสียชีวิตใช้ชีวิตปกติอยู่กับใครเป็นสำคัญ 
หากไม่มีตามข้อ ๑.๑ - ๑.๓ ให้นำเอาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่อง ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาก็ได้ (อ่านเพิ่มข้อ ๓)

๒) โบนัส จ่ายตามข้อ ๑

๓) ประกันชีวิต จ่ายตามที่ผู้เสียชีวิต ระบุให้บุคคลใดๆ เป็นผู้รับผลประโยชน์ ถ้าไม่ระบุ ให้ใช้
     ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่อง ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเรียงลำดับดังนี้
     ๓.๑ คู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
     ๓.๒ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
     ๓.๓ บิดา มารดา ของผู้เสียชีวิต
     ๓.๔ พี่ น้อง ร่วมบิดามารดา เดียวกัน
     ๓.๕ พี่ น้อง ต่างบิดามารดา
     ๓.๖ ปู่ ย่า ตา ยาย 
     ในทางกฎหมายเรื่องทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายมีเท่านี้ จะจ่ายให้นอกเหนือจากนี้ไม่ได้ เวลาจ่ายให้เฉลี่ยเท่าๆ กัน ที่ต้องจ่ายแบบนี้เพราะผู้เสียชีวิตไม่ได้ระบุให้ใครเป็นผู้รับผลประโยชน์
       
๔) ประโยชน์ทดแทนกรณีเสียชีวิต (กองทุนประกันสังคม)
     พรบ.ประกันสังคม ระบุให้จ่ายกับ ผู้จัดการศพผู้ประกันตน ใครก็ได้ที่ดำเนินการเรื่องจัดการพิธีศพให้ผู้ประกันตนที่เสียชีวิต

๕) ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ + เงินสงเคราห์เนื่องจากเสียชีวิต (กองทุนประกันสังคม)
     กฎหมาย พรบ. ประกันสังคม บังคับให้ต้องจ่ายให้กับ ทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น กลับไปดูนิยามในข้อ (๓)

ปล. ผู้ถามมิได้ระบุว่าพนักงานที่เสียชีวิตนั้นเสียชีวิตจากสาเหตุอะไร เสียชีวิตเนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง หรือไม่เนื่องจากการทำงานให้นายจ้าง หรือ เจ็บป่วยเสียชีวิต หรือ ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต แนะนำผู้ถามว่า หากต้องการคำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดควรระบุสาเหตแห่งการเสียชีวิตด้วย บางครั้งถามสั้นๆ คนตอบก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรดี 

ขอบพระคุณมากครับ
อ.ปอ วิทยากรก้นครัวDate: Thu, 24 Dec 2015 11:39:07 +0700
Subject: Re: [SiamHRM.com :59990] สอบถามการจ่ายเงินเดือนและโบนัส (กรณีพนักงานเสียชีวิต)
From: ap2512@gmail.com
To: siamhrm@googlegroups.com

ถ้าเป็นเงินเดือนไม่ได้เขียนมอบให้ใครควรให้ญาติตกลงกันแล้วบันทึกการรับมอบ ถ้าประกันสังคมให้ภรรยาจดทะเบียน บุตร พ่อแม่ พี่น้องตามลำดับ

เมื่อ 24 ธันวาคม 2558 09:19, Karn <karn.phakakaew@siam-poongsan.com> เขียนว่า:

เรียน พี่ๆ เพื่อนๆ สมาชิก Siamhr ทุ่กท่าน

 

ผมใคร่ขอสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และสัดส่วน (%) ในการจ่ายเงินเดือน กรณีพนักงานเสียชีวิต

ให้กับทั้งญาติทั้ง 2 ฝ่าย ว่าต้องจ่ายเฉลี่ยฝ่ายละเท่าไหร่ เพื่อให้ ฝ่ายพ่อ แม่ และ/หรือ ฝ่ายภรรยาและบุตร

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย  และไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

 

ขอขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าครับ

ขอแสดงความนับถือ

กานต์ ผกาแก้ว 24 ธันวาคม 2558

 

 

Best regards,

Karn Phakakaew.

HR&GA Department.

 

Siam Poongsan Metal Co.,ltd.

Factory Tel : (038) 400056-8 Ext. 255

Fax : (038) 400382 

Mobile : 081-6298056
Mail to : karn.phakakaew@siam-poongsan.com 

 __________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of virus signature database 12770 (20151223) __________

The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.

http://www.eset.com

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout


--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: