วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

RE: [SiamHRM.com :59979] สอบถามการจ่ายค่าชดเชยกรณีเกษีณอายุพนักงาน

๙.๓ เกษียณอายุการทำงาน

บริษัทกำหนดให้พนักงานครบเกษียณอายุการทำงานในปีที่พนักงานมีอายุครบ ๖๐ ปี โดยให้ถือเอาวันที่ ๓๑ ธันวาคม เป็นวันครบเกษียณอายุการทำงาน ของพนักงาน

บริษัทจะจ่ายค่าจ้าง เงินผลประโยชน์อื่นๆ ที่พนักงานพึงมีสิทธิได้รับ รวมถึงค่าชดเชย กรณีเลิกจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๑๑๘ หรือระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานฉบับนี้ ข้อที่ ๙.๔ เรื่องการเลิกจ้าง

๙.๔ การเลิกจ้าง

กรณีที่บริษัทเลิกจ้างพนักงานผู้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงานตามอัตราดังต่อไปนี้

๙.๔.๑ พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ ๑๒๐ วัน แต่ไม่ถึง ๑ ปี บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๓๐ วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน ๓๐ วันสุดท้ายสำหรับพนักงานซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

๙.๔.๒ พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่ไม่ถึง ๓ ปี บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๙๐ วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน ๙๐ วันสุดท้ายสำหรับพนักงานซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

๙.๔.๓ พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ ๓ ปี แต่ไม่ถึง ๖ ปี บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๑๘๐ วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน ๑๘๐ วันสุดท้ายสำหรับพนักงานซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

๙.๔.๔ พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ ๖ ปี แต่ไม่ถึง ๑๐ ปี บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๒๔๐ วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน ๒๔๐ วันสุดท้ายสำหรับพนักงานซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

๙.๔.๕ พนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ ๑๐ ปีขึ้นไป บริษัทจะจ่ายค่าชดเชยให้ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๓๐๐ วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน ๓๐๐ วันสุดท้ายสำหรับพนักงานซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย> Date: Wed, 23 Dec 2015 08:18:53 +0000
> From: siamhrm@googlegroups.com
> To: siamhrm@googlegroups.com
> Subject: Re: [SiamHRM.com :59978] สอบถามการจ่ายค่าชดเชยกรณีเกษีณอายุพนักงาน
>
> ปกติเขาทำสัญญากันปีต่อปีนะครับ
>
> --------------------------------------------
> On Wed, 12/23/15, Supattra <supattra@technoresin.com> wrote:
>
> Subject: [SiamHRM.com :59975] สอบถามการจ่ายค่าชดเชยกรณีเกษีณอายุพนักงาน
> To: siamhrm@googlegroups.com
> Date: Wednesday, December 23, 2015, 2:17 PM
>
>
>
>
>
>
>
> This message is eligible for Automatic Cleanup!
> (supattra@technoresin.com)
> Add cleanup
> rule
> | More info
>
>
>
>
>
> รบกวนสอบถามดังนี้ค่ะกรณีบริษัทจ้างพนักงานเกษียณอายุทำงานต่อ
> เมื่อจบสิ้นสัญญาต้องจ่ายค่าชดเชยนับอายุงานอย่างไรค่ะนับเริ่มงานถึงอายุครบ
> 55
> หรือนับต่อที่เซ็นสัญญาทำงานต่อรวมไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
>  
>
>
>
> --
>
> - โปรดร่วมกัน เสวนา
> ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้
> สร้างความรู้ใหม่ได้
> มหาศาล -
>
>  
>
> แนะนำ :
>
>  
>
> - http://www.JobSiam.com :
> โปรโมชั่น รับส่วนลด +
> แถม Flash Drive 32G ฟรี
> (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ
> Tel.02-279-0-466)
>
>  
>
> http://www.SiamHRM.com :
> สยามเอชอาร์เอ็ม
> ดอทคอม รวมพลคนทำงาน
> มากที่สุด
>
>  
>
> http://www.facebook.com/JobSiam
> ** เพจ จ๊อบสยาม
>
>  
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
>  
>
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม
> "บริหารทรัพยากรมนุษย์
> ประเทศไทย"
>
> - หากต้องการโพสต์
> ถึงกลุ่มนี้
> ให้ส่งอีเมลไปที่
> siamhrm@googlegroups.com
>
> -
> หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม
> ส่งอีเมลไปที่
> siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน
> การยกเลิกใน Email
> อีกครั้ง.)
>
> - หากต้องการดูกระทู้
> หัวข้อ HR
> โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
> http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
>
> -
> เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก
> สมาชิก ควรอ่านกฎ
> กติกา มารยาท
> และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน
> อย่างสร้างสรรค์
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
> ---
>
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม
> "บริหารทรัพยากรมนุษย์"
> ของ Google Groups
>
> หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
> โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
>
> ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้
> โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
>
> โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่
> https://groups.google.com/group/siamhrm
>
> หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม
> โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout
>
>
>
> --
> - โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
>
> แนะนำ :
>
> - http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
>
> http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
>
> http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
> - หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> - หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
> - หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
> - เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> ---
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
> หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
> หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> กรุณาเข้าสู่กลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
> หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม กรุณาดูที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: