วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558

[SiamHRM.com :59989] สอบถามการจ่ายเงินเดือนและโบนัส (กรณีพนักงานเสียชีวิต)

เรียน พี่ๆ เพื่อนๆ สมาชิก Siamhr ทุ่กท่าน

 

ผมใคร่ขอสอบถามข้อมูล เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และสัดส่วน (%) ในการจ่ายเงินเดือน กรณีพนักงานเสียชีวิต

ให้กับทั้งญาติทั้ง 2 ฝ่าย ว่าต้องจ่ายเฉลี่ยฝ่ายละเท่าไหร่ เพื่อให้ ฝ่ายพ่อ แม่ และ/หรือ ฝ่ายภรรยาและบุตร

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย  และไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง

 

ขอขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าครับ

ขอแสดงความนับถือ

กานต์ ผกาแก้ว 24 ธันวาคม 2558

 

 

Best regards,

Karn Phakakaew.

HR&GA Department.

 

Siam Poongsan Metal Co.,ltd.

Factory Tel : (038) 400056-8 Ext. 255

Fax : (038) 400382 

Mobile : 081-6298056
Mail to : karn.phakakaew@siam-poongsan.com 

 __________ Information from ESET Endpoint Antivirus, version of virus signature database 12770 (20151223) __________

The message was checked by ESET Endpoint Antivirus.

http://www.eset.com

ไม่มีความคิดเห็น: