วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

RE: [SiamHRM.com :61108] เรียนเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า มีวุฒิบัตรรับรอง ส่งทดสอบฝีมือแรงงานได้ กำหนดการวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 พิเศษ อบรม 3 ท่านเรียนฟรี 1 ท่าน!!

ทุกท่านครับ
มีใครจะให้ความกระจ่างได้หรือไม่ครับ

-----Original Message-----
From: Anuwat Ap [mailto:ap2512@gmail.com]
Sent: Thursday, August 25, 2016 8:39 AM
To: siamhrm@googlegroups.com
Subject: Re: [SiamHRM.com :61105] เรียนเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า มีวุฒิบัตรรับรอง ส่งทดสอบฝีมือแรงงานได้ กำหนดการวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 พิเศษ อบรม 3 ท่านเรียนฟรี 1 ท่าน!!

ตามที่ได้ทราบข่าวมายังไม่มีหน่วยงานไหนได้รับการอนุญาตการอบรมหลักสูตรนี้
ยกเว้นศูนย์พัฒนาฯแต่ละจังหวัด คนที่ทำงาน ช่างไฟฟ้าในอาคาร
ต้องผ่านการอบรมพัฒนามาตรฐานแรงงานมีบัตรประจำตัวและต้องผ่านการประเมินอีกครั้งจึงถือว่าเป็นช่างฝีมือแรงงาน
ส่วนกฏหมายแรงงานจะผูกกับกฏหมายพัฒนาฝีมือแรงงานหรือป่าว
ส่วนกฏหมายอบรมช่างไฟฟ้าในอาคารสอบถามกรรมสวัสดิการตอบเป็นเรื่องที่ยังสรุปไม่ได้จนถึงปัจจุบัน
ถ้าไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกเสร็จจะนำไปขึ้นทะเบียนไม่ทราบจะไม่รับการอนุญาตหรือป่าวอยากจะให้ยืนยันใบอนุญาตให้เป้นหน่วยงานฝึกอบรมเพื่อความมั่นใจครับ

เมื่อ 25/8/59, HR DEE SOLUTION <hrdeesolution@gmail.com> เขียนว่า:
> เรียน เพื่อนชาว SIAMHRM ทุกท่าน
>
> เนื่องด้วยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
> อาศัยอำนาจตามความในหมวด
> ๑ ข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ
> และดำเนินการด้านความปลอดภัย
> อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดให้
> นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับ"ลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า"
> *หมายความว่าลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตั้ง
> ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือ
> หน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกัน กับระบบไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า*
> *ให้มีความรู้
> ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่
> ได้รับมอบหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนดไว้*
>
>
> *โดยมีหัวข้อการอบรม ความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้า
> ดังนี้*
>
> (๑) การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเบื้องต้น
>
> (๒) การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
> (๓) การปฐมพยาบาลผู้ถูกช็อกไฟฟ้า (ไฟฟ้าดูด) และได้รับอุบัติเหตุ
> (๔) สัญลักษณ์ความปลอดภัย
>
>
>
> HR DEE SOLUTION ขอเรียนเชิญเพื่อน ๆ
> สมาชิกทุกท่านที่มีความประสงค์จะส่งพนักงานเข้าอบรม ได้แก่
> ช่างไฟฟ้าภายในอาคารโรงงาน สำนักงาน
> ช่างไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์
> ฝ่ายบำรุงรักษา เป็นต้น
> เข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในวันพุูธที่
> 21 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอะไร้ซ์ สุขุมวิท 26 BTS พร้อมพงษ์ จัด 2 รอบ
> รอบเช้า เวลา 9.00 น - 12.00 น รอบบ่าย 13.00 - 16.00 น.
> โดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
> อ.ภานุพันธ์
> ส่องช่วย
>
>
>
> ​
>
>
>
>
>
> *PROMOTION สมัครมาเป็นทีมได้เรียนฟรีเพิ่มอีก
> 1 ท่าน*
>
>
>
> ​
>
> ** หมายเหตุ หลักสูตรดังกล่าวสามารถจัดภายในองค์กรได้ **
> ต้องการขอรับใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่งรับจำนวนจำกัดไม่เกิน 30
> ที่นั่งต่อรุ่น
> สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน!!หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้
> าที่
> HR
> DEE SOLUTION เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 LINE ID:hrdeesolutionได้ทุกวัน
> EMAIL:hrdeesolution@gmail.com
> <http://214.netdesignhost.com/controlpanel/?ue=JmV0PWNvbnRyb2wmZmQ9c2V
> ydmVyMDkmZm49Y2xpY2tlbWFpbCZrPWJXRnBiSFJ2T2tWTlFVbE1KVE5CYUhKa1pXVnpiM
> ngxZEdsdmJrQm5iV0ZwYkM1amIyMCZjPTExNzgxJm51bWJlcj0xJnM9aHJkZWVzb2x1dGl
> vbkBnbWFpbC5jb20mcmFuZD0zMjE5OQ>
> www.hrdeesolution.com
> <http://214.netdesignhost.com/controlpanel/?ue=JmV0PWNvbnRyb2wmZmQ9c2V
> ydmVyMDkmZm49Y2xpY2tlbWFpbCZrPWFIUjBjRG92TDNkM2R5NW9jbVJsWlhOdmJIVjBhV
> zl1TG1OdmJTOCZjPTExNzgxJm51bWJlcj0xJnM9aHJkZWVzb2x1dGlvbkBnbWFpbC5jb20
> mcmFuZD01NTg3>
>
>
>
> ขอแสดงความนับถือ
>
> ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
> Best Regards,
>
> *HR DEE SOLUTION CO.,LTD.*
> *12 Soi Pradiphat 13 ,Pradiphat Road, Samsennai ,Phayathai,Bangkok
> 10400* *Tax ID: 0105558176147*
>
> *Contact us & Keep In Touch*
>
> *Mobile Phone: **087-0718100 **062-7132200 (24 Hrs.)*
>
> www.hrdeesolution.com
> https://www.facebook.com/Hrdeesolution-อบรมสัมมนา
> *Email: hrdeesolution@gmail.com <hrdeesolution@gmail.com>* *Line ID
> :hrdeesolution*
>
> --
> - โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล
> -
>
> แนะนำ :
>
> - http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี
> (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
>
> http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
>
> http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
>
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์
> ประเทศไทย"
> - หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่
> siamhrm@googlegroups.com
> - หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่
> siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email
> siamhrm+อีกครั้ง.)
> - หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่
> http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
> - เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท
> และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
> ---
> คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์"
> ของ Google Groups
> หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้
> โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
> หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
> กรุณาเข้าสู่กลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
> หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม กรุณาดูที่
> https://groups.google.com/d/optout
>

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -

แนะนำ :

- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)

http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด

http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
กรุณาเข้าสู่กลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม กรุณาดูที่ https://groups.google.com/d/optout

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -

แนะนำ :

- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)

http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด

http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข้อมูลจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
หากต้องการโพสต์ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
กรุณาเข้าสู่กลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม กรุณาดูที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: