วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61065] หลักสูตร Job Description

เรียน ทุกท่าน


ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร Job Description

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชมงคล พระนคร พระนครเหนือ

ค่าลงทะเบียน 900 บาท


ติดต่อ ลงทะเบียน อ.ชณิตา อยูทิพย์

โทร 080 5888 046

email : chanita.n@hotmail.com


 
 
 
 
 

Best & Regards,

A.Pimm


ไม่มีความคิดเห็น: