วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61070] เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมที่ HR ต้องรู้ (รุ่นที่ 1)


จาก: hr-network-thailand-club@googlegroups.com <hr-network-thailand-club@googlegroups.com> ในนามของ HRNT CLUB <hrntclub@gmail.com>
ส่ง: 31 กรกฎาคม 2559 15:27:38
ถึง: hr-network-thailand-club@googlegroups.com
ชื่อเรื่อง: [ HR NETWORK OF THAILAND CLUB ] เรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมที่ HR ต้องรู้ (รุ่นที่ 1)
 
เรียน สมาชิก HRNT CLUB

ด้วยชมรม HRNT CLUB จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมที่ HR ต้องรู้ (รุ่นที่ 1) ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอก ชฎา ถ.รัชดา กรุงเทพฯ

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านร่วมเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน (รายละเอียดโปรดศึกษาในโบว์ชัวร์ที่แนบมาด้วยนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมการอบรม

ขอแสดงความนับถือ
กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)
ประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย (ค.ท.ม.ท.)
President of Human Resources Network Thailand Club (HRNT CLUB)

--
ขอแสดงความนับถือ
 
กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)
รักษาการประธานชมรมและนายทะเบียน
ชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย (ค.ท.ม.ท.)
HR NETWORK OF THAILAND CLUB (HRNT)
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "HRNT CLUB" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ hr-network-thailand-club+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ hr-network-thailand-club@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/hr-network-thailand-club
ถ้าต้องการดูการสนทนาบนเว็บนี้ โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/msgid/hr-network-thailand-club/CABJmqBU%2BDr9%2BT3Je7PF%3Ddr8hNk8UKEADfJc7vjXdYmW-AMJzLg%40mail.gmail.com
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: