วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61085] ความคืบหน้าโครงการ HRNT CLUB คนจิตอาสา พาแบ่งปัน ตอน ผ้าป่าสามัคคี ทำดีสร้างกุศล

เรียนผู้มีจิตศรัทธาที่เคารพทุกท่าน


ตามที่ชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย (HRNT CLUB) ได้บอกบุญขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

ณ สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำพระนอนนาขวางส่องแสงธรรม (สำนักสงฆ์ถ้ำนาขวาง) ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี วันที่ 8-9 ตุลาคม 2559 นี้

โดยจะร่วมรวบปัจจัยบุญสมทบทุนสร้าง ศาลาปฏิบัติธรรม กุฏิสงฆ์ และสาธารณูปโภค ที่ยังขาดปัจจัยอยู่เป็นจำนวนมาก


จากการที่ได้บอกบุญไปชมรมฯ ได้รับการตอบรับจากทุกท่านเป็นอย่างดี ได้รับความเมตตาบุญจากทุกท่าน ดังนี้

1) ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่า ประธานกรรมการ 20 รายนาม เป็นปัจจัยบุญ 20,000 บาท

2) ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่า รองประธานกรรมการ 54 รายนาม เป็นปัจจัยบุญ 27,000 บาท

3) ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่า กรรมการ 281 รายนาม เป็นปัจจัยบุญ 28,100 บาท
    รวมผู้มีจิตศรัทธา 355 รายนาม
    รวมปัจจัยบุญ 75,100 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2559

โอกาสนี้ในนามชมรม HRNT CLUB ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมสมทบทุนเป็นปัจจัยบุญเพื่อถวายแด่บวรพุทธศาสนาอันจะยังประโยชน์ต่อไปในอนาคต
ตราบนานเท่านาน ขอบารมีอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย เทพยดาฟ้าดิน ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพศรัทธาโปรดอำนวยอวยชัยให้ทุกท่าน
ประสบแต่ ความสุข ความเจริญ โชคดี มีชัย รุ่งเรือง มั่นคง มั่งคั่ง ร่ำรวย แคล้วคลาด ปลอดภัย จากภยันตรายทั้งปวง ตลอดไปเทอญฯ

หมายเหตุ ท่านยังสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบปัจจัยบุญได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมรายนามเพื่อจัดพิมพ์รายนามฎีกาและซองผ้าป่าต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)
ประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย
President of Human Resources Network Thailand Club
HRNT CLUB


จาก: อ.ปอ วิทยากรก้นครัว <kittiphat2006@hotmail.com>
ส่ง: 2 สิงหาคม 2559 18:22
ถึง: HR Network @ Thailand Club; SIAMHRM
ชื่อเรื่อง: เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ทำดีเพื่อการศึกษา (โครงการ HRNT CLUB คนจิตอาสา พาแบ่งปัน)
 

เรียน สมาชิก HRNT CLUB และ Siamhrm ทุกท่าน


ชมรมฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ในโครงการ HRNT CLUB คนจิตอาสา พาแบ่งปัน ตอน ผ้าป่าสามัคคี ทำดีสร้างกุศล

ณ สำนักสงฆ์ถ้ำนาขวาง ต.เขาใหม่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี วันที่ 8-9 ตุลาคม 2559 (รายละเอียดตามเอกสารแนบมาด้วยนี้)


จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ โดยสามารลงชื่อร่วมเป็นเจ้าภาพดังนี้

1.ประธานกรรมการ  ทำบุญ 1,000 บาท

2.รองประธานกรรมการ ทำบุญ 500 บาท

3.กรรมการ ทำบุญ 100 บาท


ขอแสดงความนับถือ

กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)

ประธานชมรเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย

President of Human Resources Network Thailand Club

ไม่มีความคิดเห็น: