วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61104] เรียนเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า มีวุฒิบัตรรับรอง ส่งทดสอบฝีมือแรงงานได้ กำหนดการวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 พิเศษ อบรม 3 ท่านเรียนฟรี 1 ท่าน!!

เรียน เพื่อนชาว SIAMHRM ทุท่าน

        เนื่องด้วยประกาศรมสวัสดิารและคุ้มครองแรงงาน อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๑ ข้อ ๔ แห่ระทรวงำหนดมาตรฐานในารบริหาร จัดาร และดำเนินารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในารทำงานี่ยวับไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘  ำหนดให้นายจ้างจัดให้มีารฝึอบรมให้ับ"ลูกจ้างซึ่ปฏิบัติงานเกี่ยวับไฟฟ้า" หมายความว่าลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวับารติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบ ซ่อมแซม บำรุงรัษา หรือ หน้าที่อื่นในลัษณะเดียวัน ับระบบไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทัษะที่จำเป็นในารทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ ได้รับมอบหมาย ตามหลัณฑ์ วิธีาร และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศำหนดไว้  


โดยมีหัวข้อารอบรม ความปลอดภัยเบื้องต้นในารปฏิบัติงานทางไฟฟ้า ดังนี้

(๑) ารใช้เครื่องมือ อุปรณ์ป้องันส่วนบุคคลเบื้องต้น

(๒) ารป้องันอันตรายจาไฟฟ้า
(๓) ารปฐมพยาบาลผู้ถูช็อไฟฟ้า (ไฟฟ้าดูด) และได้รับอุบัติเหตุ
(๔) สัญลัษณ์ความปลอดภัย      HR DEE SOLUTION ขอเรียนเชิญเพื่อน ๆ สมาชิกทุกท่านที่มีความประสงค์จะส่งพนักงานเข้าอบรม ได้แก่ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารโรงงาน สำนักงาน ช่างไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบำรุงรักษา เป็นต้น เข้าอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าในวันพุูธที่ 21 กันยายน 2559  ณ โรงแรมอะไร้ซ์ สุขุมวิท 26 BTS พร้อมพงษ์  จัด 2 รอบ รอบเช้า เวลา 9.00 น - 12.00 น รอบบ่าย 13.00 - 16.00 น. โดยวิทยากรที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อ.ภานุพันธ์ ส่องช่วย


                            

                             


                                                                    PROMOTION  สมัครมาเป็นทีมได้เรียนฟรีเพิ่มอีก 1 ท่าน


                          

** หมายเหตุ หลักสูตรดังกล่าวสามารถจัดภายในองค์กรได้ **

 

ต้องการขอรับใบสมัครเพื่อสำรองที่นั่ง

รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 30 ที่นั่งต่อรุ่น สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน!!

หรือ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION 

เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 

 LINE ID:hrdeesolutionได้ทุกวัน

EMAIL:hrdeesolution@gmail.com

www.hrdeesolution.com

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

Best Regards,

HR DEE SOLUTION CO.,LTD.
12 Soi Pradiphat 13 ,Pradiphat Road, Samsennai ,Phayathai,Bangkok 10400
Tax ID: 0105558176147

Contact us & Keep In Touch

Mobile Phone: 087-0718100 062-7132200   (24 Hrs.)

Line ID :hrdeesolution

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: