วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61096] ตอบกลับ: ฟรี อบรมภายใน การพัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตปัญหาใกล้ตัว

อย่ารอ ก่อนสิ้นปี เพราะบริษัทของท่านมักจะได้รับหนังสืออายัดเงินเดือนและโบนัส มีวิธีการแก้ไขได้ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธิ์ในการแก้ไขหนี้นอกระบบ หนี้ในระบบ ติดต่อสอบถามมายังสถาบันเราได้

สถาบันพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ (สอท.)

เป็นสถาบันไม่มุ่งเน้นผลกำไ

พิมลณัฏฐ์  ณัทธรมานิต

089-1401379


จาก: pimonnut nuttonmanit <pimonnut@hotmail.com>
ส่ง: 3 กรกฎาคม 2559 21:14:47
ถึง: siamhrm@googlegroups.com
ชื่อเรื่อง: FW: ฟรี อบรมภายใน การพัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตปัญหาใกล้ตัว
 
หนี้ในระบบ นอกระบบ ท่านแก้ถูกวิธีหรือยัง ท่านได้มอบภูมิคุ้มกันแก่พนักงานท่านที่ถูกต้องหรือยัง
สถาบันพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ (สอท.)
พิมลณัฏฐ์  ณัทธรมานิต


From: pimonnut@hotmail.com
To: siamhrm@googlegroups.com
Subject: ฟรี อบรมภายใน การพัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตปัญหาใกล้ตัว
Date: Tue, 28 Jun 2016 08:52:25 +0700

ฟรี อบรมภายใน ยังจองกันมาได้นะคะ เพื่อจัดคิวให้กับสถานประกอบการที่พลาดคิวไป เพื่อขจัดปัญหาหนี้นอกระบบ และหนี้ในระบบ 
โดย สำนักงานทนายความจิตต์เอกัตต์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ (สอท)
สอบถามรายละเอียดได้ที่
พิมลณัฏฐ์  ณัทธรมานิต
089-1401379

ไม่มีความคิดเห็น: