วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558

RE: [SiamHRM.com :59922] สอบถามเรื่องการลาป่วยเกิน 30 วัน

เพิ่มเติมจากที่ตุณPhairoj ที่ตอบละเอียดมาแล้วนะครับ ในกรณีคนตั้งครรภ์ไม่ใช่ว่าเลิกจ้างไม่ได้นะครับ ถ้าคนตั้งครรภ์คนนั้นผิด ม.119 พรบ.คุ้มครองแรงงาน ถ้าอ้างเหตุว่าเป็นเพราะพนักงานคนนั้นท้อง ผิดกฎ หรือทำงาน หรืออะไรก็ตามที่อ้างถึงว่าเขาท้องเป็นสาเหตุหลัก ไม่สามารถกระทำได้เลยนะครับ

เมื่อ 8 ธ.ค. 2015 17:12 "Phairoj Soponsuksathid" <phairoj_s@hotmail.com> เขียนว่า
คุณ Nooployly,

คำถามของคุณแบ่งออกเป็น 3 กรณี
 
1. กรณีป่วย
 • ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ระบุไว้ว่า "ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรอองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการ.....(รายละเอียด หาอ่านจาก พรบ.คุมครองแรงงานได้ครับ)
 • มาตรา 57 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันที่ลาป่วยตามมาตรา 32 เท่ากับอัตราค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 30 วันทำงาน
 • หมายความว่า คุณสามารถที่จะหยุดงานเนื่องจากการเจ็บบป่วยจริง (ย้ำนะครับ่วา "ป่วยจริง") ไม่มีกำหนดเวลาว่าจำนวนกี่วัน เพียงแต่นายจ้างจ่าายค่าจ้างให้ไม่เกินปีละ 30 วัน เท่านั้น ส่วนการเจ็บป่่วย(จริง) ที่เกิน 30 วัน นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างให้ จะจ่ายก้ได้ กฎหมายไม่ได้ห้ามในสิ่่งที่ดีกว่า แต่ต้องไม่น้อยกว่าาสิ่งที่กฎหมายกำหนด คือ จ่ายค่าจ้างให้ไม่เกิน 30 วัน
 
2. กรณีตั้งครรภ์ มีข้อกำหนดมากมายในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เช่น มีสิทธิลาเพื่อการคลอดบุตรได้ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยได้รับค่าจ้างวันลาเพื่่อการคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน
 
3. กรณีเลิกจ้าง ต้องถามก่อนว่า นายจ้างเลิกจ้างเนื่องจากสาเหตุอะไร
 • เลิกจ้างกรณีป่วยมาก  กรณีนี้นายจ้างอาจเห็นว่าคุณเจ็บป่วยมาก อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาซึ่่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของคุณ และกระทบต่อผลสำเร็จของงานภายใต้ความรับผิดชอบของคุณ หากเป็นกรณีเยี่ยงนี้ นายจ้างสามารถทำได้ โดย
  • จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหนึ่งงวดการจ้ายค่าจ้าง
  • เงินชดเชยตามที่กำหนดในมาตรา 118
 
 • เลิกจ้างกรณีตั้งครรภ์ ถ้านายจ้างคุณเลิกจ้างคุณด้วยเหตุตั้งครรภ์ จะเป็นการกระทำผิดตามมาตรา 43 ที่ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างหญิงเพราะเหตุมีคครรภ์ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับบไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม นอกจากคุณจะได้รับ
  • จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหนึ่งงวดการจ้ายค่าจ้าง
  • เงินชดเชยตามที่กำหนดในมาตรา 118
  • คุณยังจะได้รับเงงินค่าเสียหายที่เกิดจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมจากนายจ้างอีกด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างนายจ้้างกับลูกจ้าง  โดยศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยและพิพากษาตามคำฟ้อง (ไม่ฟ้อง ศาลจะไม่นำมาพิจารณา)
 
With Best Regards,
Phairoj Soponsuksathid
Human Resources & Administration Department
Srisubanfarm Co., Ltd.
081-310-5103, 086-382-8433

 

Date: Mon, 30 Nov 2015 15:24:11 +0700
Subject: [SiamHRM.com :59863] สอบถามเรื่องการลาป่วยเกิน 30 วัน
From: nooployly@gmail.com
To: siamhrm@googlegroups.com

สอบถามเรื่องการลาป่วยค่ะ ในกรณีที่ตั้งครรภ์ และป่วยลาเกิน 30 วัน แล้วบริษัทจะให้ออกจากงาน  เรามีสิทธิ์เรียกร้องอะไรได้บ้างคะ

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ http://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ http://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: