วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

[SiamHRM.com :59887] ฟรี อบรมภายในเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตปัญหาใกล้ตัว

ปัญหาหนี้ในระบบ นอกระบบ ยังมาสร้างความเดือดร้อนในกับสถานประกอบการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ลาออก ลากิจ ลาป่วย โดยไม่แจ้งสาเหตุอันแท้จริงของการลาให้กับฝ่ายบุคคล กว่าจะมารู้ต่อเมื่อมีการลาออก หรือสร้างปัญหาต่อมาในอนาคต สถาบันพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ (สอท.) ร่วมกับสำนักงานทนายความจิตต์ เอกัตต์ ได้เร่งเห็นปัญหาของสังคม เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหา จึงได้ขยายเวลาการอบรมฟรี ทั่วประเทศอีกครั้งจึงเปิดให้จองคิวการอบรมอีกครั้ง อย่ามัวช้า ลังเล ชักช้า คิดแต่ว่าไม่ใช่หลักสูตร เพิ่มผลผลิตหรือบริการ แต่ลืมหันกลับมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง สอบถามรายละเอียดได้ที่
สถาบันพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์กร (สอท.)
พิมลณัฏฐ์  ณัทธรมานิต
089-1401379

ไม่มีความคิดเห็น: