วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60088] เปิดรับสมัคร ... ตำแหน่ง : SAP Support

บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์  คอมเมอร์เชียล  จำกัด
เปิดรับสมัคร ... ตำแหน่ง : SAP Support
รายละเอียดงาน
1. สนับสนุนการใช้งานระบบ SAP เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม
2. วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบ SAP  เพื่อให้การทำงาน ไม่สะดุด หรือหยุดลง
3. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เพื่อให้การพัฒนาโปรแกรมตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
4. ดูแลข้อมูลผู้ใช้งาน (User ID) และปรับปรุงสิทธิการใช้งาน (Authorization) ระบบ SAP  เพื่อป้องกันและควบคุมการ   เข้าถึงข้อมูลสำคัญ
5. จัดทำคู่มือ และรายงานต่าง ๆ ในระบบงาน ERP (SAP)
6. ประชุมแก้ปัญหาระบบงานสารสนเทศ ERP (SAP) เพื่อหาข้อสรุป และดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
7. วางแผน Implement ระบบงาน
8. ทำการ Control เปลี่ยนแปลง version ของระบบงาน เพื่อให้การใช้งานเป็นไปตาม Requirement ของผู้ใช้งานในกรณีที่มีการเพิ่มเติม แก้ไขความต้องการ (Requirement)
9. ให้คำแนะนำในเรื่อง SAP ERP Application ต่างๆ  ให้กับผู้ใช้งาน
10. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติ
 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/สถิติประยุกต์
มีประสบการณ์การทำงานใน Module  SAP Application Support ไม่น้อยกว่า 3 ปี
- มีประสบการณ์การทำงาน  อื่น ๆ
- มีทักษะและความสามารถด้าน Special Application; SAP
- มีทักษะและความสามารถในการรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ (Security management)
-มีทักษะการสื่อสาร การนำเสนอ การประสานงาน มนุษย์สัมพันธ์ดี
 
เชิญกรอกใบสมัครได้ที่สำนักงานเมืองใหม่มาบตาพุด ระยอง
สมัครได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ วันศุกร์  ในวันเวลาราชการ  ตั้งแต่เวลา  8.00 น.  – 16.00 .
งด รับสมัคร เสาร์-อาทิตย์  นะคะ
ถึงเมืองใหม่มาบตาพุด เข้าซอยข้างธนาคารกสิกรไทย ตรงเข้ามาเกือบสุดซอย
เห็นศาลพระพรหมซ้ายมือ  มองขวามือจะเห็นตึกสีส้ม เห็นป้าย บริษัท E C S สีฟ้าน้ำทะเล
เข้ามากรอกใบสมัครได้เลยค่ะที่ " จุดรับสมัครงานC C "  " แจ้งว่าพี่สาวให้มากรอกใบสมัครงาน"
    C.C.Content Commercial Co.,Ltd.พี่สาว 086–3048844 , 038-609323
 ( กรุณาติดต่อในเวลา 8.00-17.00 น.)
 
ขอบคุณค่ะ

  
      
ดวงสมร  มณีตัน ( พี่สาว )
          
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

c.c.content commercial co.,ltd.
    038-609323 , 086-3048844
E-mail: Saowa888@yahoo.co.th

ไม่มีความคิดเห็น: