วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60153] ส่งต่อ: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ " เทคนิคการกำหนดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายองค์กร ” วันพุธที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2559

จาก: prawpun mathiyaphun <prawpun@ufp.co.th>
ส่ง: 23 มกราคม 2559 19:31
ถึง: 'prawpun mathiyaphun'; PSPAGคุณ ทิวาพร สบ.49268 บ.เบทเทอร์; กรรมการ คุณกัลยกร ทองนุ่ม ไทยรวมสิน; กรรมการ คุณกิติยา ครุลำภู ยูเนี่ยนเบ็ลท์; กรรมการPSPAG22 คุณณรงค์ วีเพาเดอร์เทค สบ. 49262; PSPAGสบ. 46192 บ. ยูเนี่ยนฟีดมิลล์ คุณวิสูตร; กรรมการPSPAG22 คุณสหพงศ์ สบ. 46170; กรรมการPSPAG ณัฐสิทธิ์ สุรารักษ์ ; กรรมการPSPAGคุณธนาภรณ์ เจริญสุข; กรรมการPSPAG22 ธนุเดช ธานี (ส่วนตัว); กรรมการPSPAG22 น้องนฤมล สบ.52311; กรรมการ22 พี่เชอรี่ จิตตานันทิ์ ; กรรมการPSPAG22 รุ่งอรุณ บุญรอด; กรรมการPSPAG วิภา โรจยารุณ; กรรมการPSPAG23 คุณนพวรรณ ธนฤกษ์ชัย ; PSPAGสบ.56383 บ.สยามโนซุย คุณสมลักษ์; กรรมการ23 จาเร กล่อมตัน ; กรรมการ23 ธีรฉัตร ; กรรมการ23 ปริศนา ปานณรงค์ ; อนุกรรมการ เลขา แตงโม ไทยรวมสิน; กรรมการ23 อดิศร คำหงษา
ชื่อเรื่อง: ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา " เทคนิคการกำหนดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายองค์กร " วันพุธที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2559
 

   ส่งให้วิทยากรและกรรมการดูก่อน จะส่งเมล์วันจันทร์   พร้อมส่งโบว์ชีวร์ทางไปรษณีย์  ถ้าวิภา มาช่วยทำทันเย็นวันอาทิตย์

 

 

25   มกราคม 2559

เรียนสมาชิกชมรม PSPAG และผู้สนใจ

                           ประชาสัมพันธ์สัมมนาหลักสูตร " เทคนิคการกำหนดระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายองค์กร " วันพุธที่ 17 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ.ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาชัย 1

                           อัตราสัมมนาปกติสมาชิก ท่านละ 1500 บาท ผู้สนใจ 2000 บาท ส่งใบตอบรับและชำระเงินล่วงหน้าภายในวันพฤหัสบดีที่  11  กพ. 59 มีส่วนลดท่านละ 500 บาท คงเหลือ สมาชิก 1000 บาท ผู้สนใจ 1500 บาท อัตราสมาชิกได้สิทธิ์ตามประเภทสมาชิก การใช้สิทธิ์อัตราสมาชิก สมาชิกสถาบันใช้สิทธิ์ได้ 2 ท่าน สมาชิกสามัญใช้สิทธิ์ได้ 1 ท่าน ท่านต่อไปอัตราผู้สนใจ

 

Best Regards

Prawpun / hrd

PSPAG ๐๘๑-๙๑๓๐๕๑๕

 

 

 

 

 

ไม่มีความคิดเห็น: