วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60089] กฎหมายภาษีออกใหม่ประจำเดือนมกราคม 2559

ข้อมูลภาษีปี ๒๕๕๙ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่อไปครับ

อ.ปอ วิทยากรก้นครัว
บริษัท เดอะ คอนเทนมินาร์ คอนเฟอร์เรนซ์ เซ็นเตอร์ จำกัดDate: Tue, 12 Jan 2016 15:57:13 +0700
To: kittiphat2006@hotmail.com
From: etaxinfo@rd.go.th
Subject: กฎหมายภาษีออกใหม่ประจำเดือนมกราคม 2559

เรียน สมาชิก etaxinfo กรมสรรพากรขอประชาสัมพันธ์กฎหมายภาษีออกใหม่ประจำเดือนมกราคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw//tp250.pdf http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/tp251.pdf http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/1397959r21_Explan59.pdf ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากรไม่มีความคิดเห็น: