วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60171] ฝากประกาศรับสมัคร จ.ป.วิชาชีพ

ฝากประกาศรับสมัครงานด้วยครับ

รับสมัคร จป.วิชาชีพ

 

บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัดเป็นบริษัทของคนไทย ที่ดำเนินงานรับเหมาช่วงงานให้กับกลุ่มบริษัท ที่ขุดเจาะและผลิตปิโตรเลียมในทะเล และภาคพื้นดิน ด้วยความสามารถ และมีศักยภาพในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทุกฝ่ายด้วยความชำนาญมากว่า 35 ปี จึงดำรงไว้ซึ่งสถานภาพความเป็นหนึ่งด้านบริการ ผลงานที่มีคุณภาพและซื่อสัตย์\\\'

จป.วิชาชีพรายละเอียดงาน
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตวัฒนา)
หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ลักษณะหน้าที่ : 1.) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  2.) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
  3.) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4.) วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆและเสนอแนะมาตรการความ
  ปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5.) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการ
  การทำงาน 6.) แนะนำให้ลูกจ้างปฎิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ 7.) แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การ
  ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน 8.) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงาน
  ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายใน
  สถานประกอบกิจการ 9.)เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการและพัฒนาให้มีประสิทธิ
  ภาพอย่างต่อเนื่อง 10.) ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน
  และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า 11.) รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
  ประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง 12.) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่
  นายจ้างมอบหมาย

  สวัสดิการ

 • - ประกันสังคม

  สวัสดิการเพิ่มเติม :

  ประกันสังคม,ประกันสุขภาพหมู่,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,สวัสดิการเยี่ยมไข้,ชุดฟอร์ม


  คุณสมบัติเพิ่มเติม :

 • ความสามารถในงาน : 
  1. การสอบสวนอุบัติเหตุและการเขียนรายงาน
  2. Positive Thinking 
  3. มีความคิดริเริ่ม ในการพัฒนา ปรับปรุง การทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
  ความสามารถอื่นๆ : 
  1. การเป็นวิทยากรและการถ่ายทอดงาน
  2. การมีมนุษย์สัมพันธ์ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  3. ความสามารถในการจัดการประชุม / ฝึกอบรม

  วิธีการรับสมัครงาน
  รับสมัครงานผ่านทาง
              - nissornc@amarit.co.th
              - siriyaporns@amarit.co.th

  ข้อมูลติดต่อ
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
  บริษัท อมฤต แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
  เลขที่ 1 ซอยปรีดีพนมยงค์ 28 (ธานีพัฒนา) ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
  ใกล้ BTS(พระโขนง) 
  Website:http://www.amaritgroup.com,www.facebook.com/amaritgroup
  โทร. 023811020 แฟกซ์. 02-381-1209
  อีเมล 
  nissornc@amarit.co.th--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: