วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60174] ขอยกเลิกการเป็นสมาชิกคะ

เรียน   admint.

           ดิฉันเคยเป็นสมาชิกซึ่งได้รับ email  วันละหลายฉบับ

ซึ่งมีประโยชน์มากในงานของแผนกบุคคลฯ

         ปัจจุบัน  ดิฉันได้ย้ายแผนกไปอยู่แผนกอื่นแล้ว โดยไม่

มีความจำเป็นต้องรับเอกสารแล้วค่ะ

       ดังนั้นดิฉันขอยกเลิกการเป็นสมาชิก  ได้โปรดนำออกจาก

ระบบด้วยนะคะ

     เพราะ email เยอะมากเกินความจำเป็นแล้วค่ะ

 

    ขอบคุณมากคะ

   รัชนีย์

ไม่มีความคิดเห็น: