วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60135] HRNT CLUB : เรียนเชิญเข้าอบรม KPI MANAGEMENR FOR HR ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

เรียน สมาชิกทุกท่าน

HRNT CLUB เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนา/ฝึกอบรมหลักสูตร

KPI MANAGEMENT FOR HR รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 13 ก.พ. 59  (ฟรี 5 ที่นั่งสำหรับสมาชิก HRNT CLUB รับ 15 ที่นั่ง)

KPI MANAGEMENT FOR HR รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 59 (ฟรี 5 ที่นั่งสำหรับสมาชิก HRNT CLUB รับ 15 ที่นั่ง)

KPI MANAGEMENT FOR HR รุ่นที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ. 59 (ฟรี 5 ที่นั่งสำหรับสมาชิก HRNT CLUB รับ 15 ที่นั่ง)

สำหรับสมาชิก HRNT CLUB จองไม่ทันนหรือจำนวนที่นั่งฟรีในแต่ละรุ่นเต็ม สามารถสำรองที่นั่งและชำระค่าอมรมได้ในราคา
สมาชิกเพียง 500 บาท สำรองและชำระเงินภายในวันที่ 5 ก.พ. 59 ทั้งแบบฟรีและเสียค่าอบรม 
(ยึดถือวันที่สำรองและชำระค่าอบรมเป็นสำคัญเพื่อจัดสิทธิลำดับก่อนหลัง)

สำหรับบุคคลทั่วไปสำรองที่นั่งและชำระเงินภายในวันที่ 5 ก.พ. 59 ได้ราคาพิเศษเพียง 900 บาท หลังจากนั้นคิดราคา
ปกติ 1,300 บาท

โปรดศึกษารายละเอียดในโบว์ชัวร์และใบสมัครอบรมอย่างละเอียดอีกครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)
E-mail : kittiphat2006@hotmail.com
Mobile : 091-886-7715
LINE : porkittiphat

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ
กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)
ประธานชมรม เครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย
HRNT CLUB

ไม่มีความคิดเห็น: