วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ตอบกลับ: [SiamHRM.com :60973] 8 มิติในการสร้างรายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสนับสนุนผู้บริหาร

 

โครงการองค์กรแห่งความสุข

"ธรรมะ"OD (organization development)

หลักสูตร "การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงานด้วยหลักพระพุทธศาสนา"

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.

 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อ.อุทัย .พระนครศรีอยุธยา  

ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี จ.หนองคาย

และศูนย์ดรุณธรรม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เวลา วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น.

ณ ห้องประชุมของ Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.

คณะพระวิทยากร

พระธรรมวิทย์  ฐานธมฺโม                          พระวิทยากร

พระเรวัตร์ ธมฺมทีโป                                พระวิทยากร

                      คุณธนากร โตเอี่ยม                                 เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

         คุณที่รักษ์ ฟักประดิษฐ์ศร                          เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

                      คุณปรีดา หูตินุ                                      เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค

 

พระธรรมวิทย์  ฐานธมฺโม

ประธานสำนักปฏิบัติธรรมพุทธบารมี จ.หนองคาย

ผู้อำนวยการศูนย์ดรุณธรรม

โทรศัพท์ 085-441-9555,087-848-4963

E-mail : thammavit2396@hotmail.com

 

 

 

 

 

 จาก: siamhrm@googlegroups.com <siamhrm@googlegroups.com> ในนามของ HR DEE SOLUTION <hrdeesolution@gmail.com>
ส่ง: 15 กรกฎาคม 2559 10:12:57
ถึง: siamhrm@googlegroups.com
ชื่อเรื่อง: [SiamHRM.com :60970] 8 มิติในการสร้างรายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสนับสนุนผู้บริหาร
 

เรียน ฝ่าย HR ฝ่ายฝึกอบรม หรือท่านผู้เกี่ยวข้อง

       ทิศทางกระบวนทัศน์ ทรัพยากรบุคคลในอนาคตมีทิศทางอยู่ในรูปแบบของ การเป็น Business Partner กับองค์กร เป็นการกำหนดกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลเข้าไปสู่ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ขององค์กร มีส่วนร่วมกำหนดกลยุทธ์ร่วมกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ นอกเหนือจากมุมมอง แนวคิดต่างๆ ของBusiness Partner แล้วผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ ย่อมต้องมีความเข้าใจในเครื่องมือที่สามารถสะท้อน ประสิทธิภาพ หรือ ประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคลในมิติต่าง ๆ เพื่อให้รู้ถึงสัญญาณเตือนภัยที่ต้องสังเกตเกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่าง ๆขององค์กร รูปแบบ ชนิดและระดับของรายงาน ระบบฐานข้อมูล และขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นรากฐานการออกรายงาน โครงสร้างหลักของรายงาน ตลอดทั้งการตรวจสอบความถูกต้องและปัญหาอุปสรรคในการนำเสนอนั่นก็คือ การจัดทำรายงาน หรือ HR REPORT ผ่านรูปแบบรายงานต่าง ๆ ที่ สามารถนำเสนอ และวิเคราะห์ข้อมูลในรายงานที่จะเป็นคำตอบสำหรับผู้บริหารเพื่อพิจารณาทางเลือก และการตัดสินใจ ในการกำหนดกลยุทธ์องค์กร หากไม่มีข้อมูลการตัดสินใจย่อมจะมีโอกาสผิดพลาดได้ อันจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตก้าวหน้าของธุรกิจ


   พบกับ 8 มิติในการสร้างรายงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสนับสนุนผู้บริหาร วันเสาร์ที่  30 กรกฎาคม 2559  โดยอ.สุกิจ ตรียุทธวัฒนา กำหนดการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ.โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท สุขุมวิท ซอย 6 สถานี BTS นานาทางออกที่ 4 

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.       เรียนรู้และเข้าใจการจัดทำ HR Report ที่สะท้อนแนวคิดด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานบุคคลในมิติต่างๆ

2.       รับทราบถึงสุขภาพขององค์กร และสัญญาณเตือนภัยต่างๆ ที่ HR ควรสังเกตเห็นในด้านต่างๆขององค์กร

3.       เข้าใจรูปแบบ โครงสร้างต่างๆ และขั้นตอนการจัดทำ HR Report ที่มีประสิทธิภาพ

4.       สามารถสร้าง HR Report ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์กร ได้ในมิติต่างๆ เพื่อนำมาเป็นเครื่องมือสำหรับผู้บริหารในการวางแผนงาน พิจารณาทางเลือกและประ

          กอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการฝึกอบรม

  • ความสำคัญของ The HR Reports
  • สัญญาณเตือนภัยต่างๆ จากวงจรสุขภาพธุรกิจขององค์กร
  • มุมมองของผู้บริหารต้องการข้อมูลอะไรบ้างจาก HR
  • ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์องค์กรกับกลยุทธ์ HR
  • รูปแบบ และระดับ ของรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสัญญาณเตือนภัยของHR
  • ระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนต่างๆ ที่เป็นรากฐานการออกรายงาน 
  • โครงสร้างหลักของรายงานแต่ละมิติที่ HR ต้องจัดเตรียม

1)     มิติด้านวางแผนกำลังคนและงบประมาณ

2)    มิติด้านการสรรหาและการคัดเลือก

3)    มิติด้านการบริหารผลการดำเนินงาน

4)    มิติด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และสวัสดิการ

5)    มิติด้านการฝึกอบรมและพัฒนา (IDP)

6)    มิติด้านการพัฒนาสายอาชีพ

7)     มิติด้านการมาทำงานและอัตราการเข้า-ออกพนักงาน

·  เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน

·  ปัญหา และคำแนะนำในการนำเสนอรายงาน

·  สรุปทบทวน ถาม-ตอบ

·  Workshop : HR Report Set up (ประยุกต์ใช้กับงาน HR)
สนใจสำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION 

เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100 

 LINE ID:hrdeesolutionได้ทุกวัน

EMAIL:hrdeesolution@gmail.com

www.hrdeesolution.comBest Regards,

HR DEE SOLUTION CO.,LTD.
12 Soi Pradiphat 13 ,Pradiphat Road, Samsennai ,Phayathai,Bangkok 10400
Tax ID: 0105558176147

Contact us & Keep In Touch

Mobile Phone: 087-0718100 062-7132200   (24 Hrs.)

Line ID :hrdeesolution

--
- โปรดร่วมกัน เสวนา ถาม-ตอบ วันละ 1 กระทู้ สร้างความรู้ใหม่ได้ มหาศาล -
 
แนะนำ :
 
- http://www.JobSiam.com : โปรโมชั่น รับส่วนลด + แถม Flash Drive 32G ฟรี (ขอใบเสนอราคา/โทรสอบถามทีมงานได้ค่ะ Tel.02-279-0-466)
 
http://www.SiamHRM.com : สยามเอชอาร์เอ็ม ดอทคอม รวมพลคนทำงาน มากที่สุด
 
http://www.facebook.com/JobSiam ** เพจ จ๊อบสยาม
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย"
- หากต้องการโพสต์ ถึงกลุ่มนี้ ให้ส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
- หากต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกกลุ่ม ส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com (ยืนยัน การยกเลิกใน Email อีกครั้ง.)
- หากต้องการดูกระทู้ หัวข้อ HR โปรดไปที่กลุ่มนี้โดยคลิกที่ http://groups.google.co.th/group/siamhrm?hl=th&pli=1
- เนื่องจากสมาชิกมีจำนวนมาก สมาชิก ควรอ่านกฎ กติกา มารยาท และใช้เมล์กรุ๊ปร่วมกัน อย่างสร้างสรรค์
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "บริหารทรัพยากรมนุษย์" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ siamhrm@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/siamhrm
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: