วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61035] เรียนเชิญเข้าฝึกอบรมหลักสูตร การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมที่ HR ต้องรู้ (รุ่นที่ 1)

เรียน สมาชิก Saimhrm และผู้สนใจทุกท่าน


ด้วยชมรม HRNT CLUB จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมที่ HR ต้องรู้ (รุ่นที่ 1)
ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมบางกอก ชฎา ถ.รัชดา กรุงเทพฯ (รายละเอียดตามโบว์ชัวร์ที่แนบมาด้วยนี้)

อย่าปล่อยให้ปัญหาเลิกจ้างเป็นหนามแทงใจ HR และองค์กรอีกต่อไป

"เขียนใบลาออกแล้ว...ทำไมยังไปฟ้องศาลแรงงานได้อีก ?"
"จ่ายค่าชดเชย จ่ายสินจ้างแล้ว...ทำไมไปฟ้องศาลแรงงานได้อีก ?"

เป็น HR ตกมาตายได้ง่ายๆ ถ้าไม่รู้ ไม่เข้าใจ ทำไม่เป็น !!!

พิเศษสำรองที่นั่งและชำระค่าอบรมภายในวันที่ 14 ส.ค. 59 ได้รับส่วนลดดังนี้
1. สมาชิก HRNT CLUB รับส่วนลด 300 บาท เพียง 1,200 บาท (ปรกติ 1,500 บาท)
2. บุคลทั่วไป รับส่วนลด 300 บาท เพียง 1,600 บาท (ปรกติ 1,900 บาท)

สำรองที่นั่งได้ที่
1. Mobile : 063-894-9989
2. Line : porkittiphat
3. E-mail : hrntclub@gmail.com


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)
ประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทย (ค.ท.ม.ท.)
President of Human Resources Network Thailand Club (HRNT CLUB)

ไม่มีความคิดเห็น: