วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :60960] เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร เทคนิคการจัดการวันหยุดและวันลางานอย่างมีประสิทธิภาพ วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559

เรื่อง  เรียนเชิญเข้าร่วมสัมนา/ฝึกอบรม

เรียน  สมาชิก HRNT CLUB, สมาชิก Siamhrm และผู้สนใจทุกท่าน

ด้วยทางชมรม HRNT CLUB ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการจัดการวันหยุดและวันลางานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 (ฉบับนักบริหารงานบุคคล)

ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนา/ฝึกอบรม ดังกล่าวข้างต้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

***พิเศษ*** สำรองที่นั่งพร้อมชำระค่าสัมมนา ภายในวันที่ 15 ก.ค. 59 นี้ได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

1. สมาชิก HRNT CLUB ราคาปรกติ 1,000 บาท/ที่นั่ง ได้รับสิทธิพิเศษในราคา 800 บาท/ที่นั่ง

2. ไม่เป็นสมาชิก (บุคคลทั่วไป) ราคาปรกติ 1,500 บาท/ที่นั้ง ได้รับสิทธิพิเศษในราคา 1,200 บาท/ที่นั่ง

วิทยากร นายกิตติพัศ  สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)

พร้อมรับฟังมุมมอง CEO ต่อความสำคัญของวันหยุดวันลางานที่มีความสัมพันธ์ต่อการบริหารองค์กร ซึ่งได้รับเกียรติจาก

คุณสุนัย  พริ้งประเสริฐ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านการให้บริการบริหารจัดการอาคารชุด

บริษัท กรีน ซิตี้ แม็นเน็จเม้นท์ จำกัด

รองประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย (HRNT CLUB)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาส่งบุคคลเข้าสัมมนา/ฝึกอบรมในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)

ประธานชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย

063-894-9989

kittiphat2006@hotmail.com

--
ขอแสดงความนับถือ
 
กิตติพัศ สุมนัส (อ.ปอ วิทยากรก้นครัว)
รักษาการประธานชมรมและนายทะเบียน
ชมรมเครือข่ายทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย (ค.ท.ม.ท.)
HR NETWORK OF THAILAND CLUB (HRNT)
---
คุณได้รับข้อความนี้เนื่องจากคุณสมัครรับข่าวสารจากกลุ่ม "HRNT CLUB" ของ Google Groups
หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข่าวสารและหยุดรับอีเมลจากกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ hr-network-thailand-club+unsubscribe@googlegroups.com
ถ้าต้องการโพสต์ไปยังกลุ่มนี้ โปรดส่งอีเมลไปที่ hr-network-thailand-club@googlegroups.com
โปรดดูข้อมูลกลุ่มนี้ที่ https://groups.google.com/group/hr-network-thailand-club
ถ้าต้องการดูการสนทนาบนเว็บนี้ โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/msgid/hr-network-thailand-club/PS1PR01MB097226E6179D004E56BA2DC0AD3F0%40PS1PR01MB0972.apcprd01.prod.exchangelabs.com
หากต้องการดูตัวเลือกเพิ่มเติม โปรดไปที่ https://groups.google.com/d/optout

ไม่มีความคิดเห็น: