วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61037] เรียนรู้สรุปร่างรัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ

เรียนเพื่อนสมาชิก

สรุปร่างรัฐธรรมนูญ โดย กรธ รฐน ลองพิจารณาศึกษานะครับ

อ.ปอ วิทยากรก้นครัว

ไม่มีความคิดเห็น: