วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

[SiamHRM.com :61006] Fจดหมายเชิญประชุม
เรียน  ผูู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ / ผู้จัดการแผนกบุคคล ทุกท่าน

วันนี้เหน่งได้ส่งจดหมายเชิญประชุมเชิงสัมนา เกี่ยวกับหัวข้อ " กฎหมายแรงงานกับการบริหารทรัพยากรบุคคล "  ขึ้น โดยเชิญอาจารย์พงศ์พันธ์ พลเอี่ยม ( อาจารย์อั๋น ) เข้ามาให้ความรู้แก่สมาชิกที่ทำงานด้านบุคคล เพราะปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อกฎหมายใหม่ๆ ขึ้น และเพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในสายงานบุคคล ในครั้งนี้เราจะจัดเต็มวันนะค่ะ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะลีลา พัทยากลาง พร้อมกันนี้ได้แนบจดหมายเชิญประชุมมาด้วยค่ะ และในการอบรมเราจะมีใบประกาศให้กับผู้เข้ารับการอบรมด้วยค่ะ 

โดยอาจารย์ได้แจ้งว่า อยากรับจำนวนไม่เกิน 30-40 คน เพื่อเปิดให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พูดคุย ซักถามปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้าง, ปัญหาลูกจ้างไปร้องเรียน เป็นต้น และขอรบกวนผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดยืนยันการเข้าร่วมประชุมให้ด้วยนะค่ะ ( ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 )

ขอบคุณค่ะ
ภารดี
081-9015109 
Line Id : nengnoi2468


ไม่มีความคิดเห็น: