วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

RE: [SiamHRM.com :61041] เรียนรู้สรุปร่างรัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ

ขอบคุณครับ อาจารย์ ปอ วิทยากรก้นครัว น่ะครับ

 


From: siamhrm@googlegroups.com [mailto:siamhrm@googlegroups.com] On Behalf Of อ.ปอ วิทยากรก้นครัว
Sent: Sunday, July 31, 2016 20:15
To: SIAMHRM; HR Network @ Thailand Club
Subject: [SiamHRM.com :61037] เรียนรู้สรุปร่างรัฐธรรมนูญก่อนลงประชามติ

 

เรียนเพื่อนสมาชิก

 

สรุปร่างรัฐธรรมนูญ โดย กรธ รฐน ลองพิจารณาศึกษานะครับ

 

อ.ปอ วิทยากรก้นครัว

ไม่มีความคิดเห็น: